Aktuality

Diagnostický den Centrum nadání

Diagnostické dny jsou aktivitou, která podporuje zjišťování a následné vzdělávací a výchovné intervence pro skupinu mimořádně nadaných dětí a mládeže. V rámci diagnostických dnů samozřejmě nepracujeme s žádnou formou "předvýběru", může se tedy na tyto aktivity přihlásit volně kdokoliv. Středa 24. 10. 2018 - MŠ Josefnka a Vendelínek, Praha 10 (pro děti školky i pro veřejnost) Nově  je testována  i školní zralost. Zdroj: http://www.centrumnadani.cz/

FORT IQ education v Říčanech a v Praze 6

Pro děti předškolní i školní (i zapojené v domácím, či komunitním vyučování) Organizační zajištění: Václav Fořtík, e-mail: vaclav@fortiq.cz, tel.: 603 234 368 Lektorské zajištění: Barbora Drvotová, Alena Marková, Václav Fořtík Místa konání:    Praha 6, Zavadilova 1297/3 – pondělí, čtvrtek a pátek Malý logik – 8:30 – 15:30  (start 10.9.) Kroužek zábavné logiky 15:15 - 16:45  (start 24.9.) ...

Systematický úvod do problematiky nadání (pro učitele MŠ)

Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání v MŠ obnáší, a navede je k vytváření vlastního systému péče o nadání na konkrétním zařízení. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, rozdíly v pojmech nadané a mimořádně nadané dítě, významem rané stimulace v předškolním...

KoMáR - nový ročník je tady!

Matematický seminář KoMáR je určen pro všechny žáky druhých stupňů základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří si rádi hrají s matematikou a nebojí se zajímavých příkladů. Seminář organizují studenti Gymnázia Brno, tř. Kpt. Jaroše, pod záštitou Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity a navazuje na dlouholetou tradici semináře Pikomat. V tomto školním roce se můžete těšit na 5 sérií po 8 příkladech, pro nejlepší budou...

GMO se představí v dalším díle NEZkreslené vědy

Třetí díl nové série NEZkreslené vědy se věnuje geneticky modifikovaným organismům. Garantem dílu je Roman Hobza, z  Ústavu experimentální botaniky AV ČR  a  Biofyzikálního ústavu AV ČR . „Se změnami prostředí se ukazuje, že geneticky modifikované organismy mohou být budoucností lidstva. Tento díl NEZkreslené vědy poukazuje na některé mýty, které o GMO panují." vysvětluje Roman Hobza. Téma geneticky modifikovaných organismů vychází...

Hvězdárna a planetárium v Brně v novém

3D Hvězdárna a planetárium Brno otvírá brány 5. 10. 2018

Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky

V rámci projektu „Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje I“ číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008498 vzniklo v science centru iQLANDIA „Metodické centrum pro pedagogy ZŠ na podporu badatelsky orientované výuky“.

Největší lasery světa a odhalená tajemství vesmíru (Novosemestrální párty Young Minds)

Physics Café 3: Pub Quiz Po Physics Pizza Party, Novosemestrální párty a dalších Prague EPS Young Minds Section akcích následuje Physics Café. Po dvou panelových diskusích se v poslední akci tohoto semestru setkáme a změříme své síly ve známém formátu Pub Quiz. Registrace týmů spuštěna! Název a členy vašeho 3-5 členného týmu posílejte na  physicscafe@youngminds.cz  . Registrace možná i na místě před začátkem soutěže. Tým...

Soustředění nejlepších řešitelů MO kategorií B a C Olomouckého kraje

Soustředění především pro žáky středních škol Olomouckého kraje, na které budou pozván nejlepší řešitelé MO kategoriií B a C. Odbornou náplní bude 18 hodin přednášek na různá témata z elementární matematiky, které povedou odborníci zabyvající se přípravou žáků na matematické soutěže kteří amjí zkušenosti s přípravou takových soutěží a tvorbou problémů pro tyto soutěže. Místo konání:  Karlov pod Pradědem      ...

Mistr Jan Šindel a Pražský orloj

Setkání z cyklu seminářů o matematickém vzdělávání, věnované významné osobnosti české astronomie se vztahem k Hradci Králové, bude spojeno se slavnostním předáním sjezdových vyznamenání oceněným členům JČMF, pobočného spolku Hradec Králové. Místo konání:  Budova Přírodovědecké fakulty UHK v novém kampusu (Hradecká 1285, Hradec Králové), přízemí, posluchárna S11. Datum konání:  10. října 2018 - 17:00   ...

Téma v SOČ slaví úspěchy

V odborném časopise KOMUNÁLNÍ TECHNIKA vyšel článek "Odpadkový koš jako zdroj energie". Tématem odpadu a možnostmi jejího recyklování se ve své práci podpořené JCMM zabýval student třetího ročníku Robin Oswald z Gymnázia T. G. Masaryka ze Zastávky u Brna.  Práce byla zpracovaná pod odborným vedením Ing. Martina Šotnara z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně.  Student se ve své práci zabýval nakládáním s odpady, jejich tříděním a možnostmi dalšího...

Hurá do laboratoře - Tajemství mikrosvěta

Každý víkend a svátky v září a říjnu v iQLANDII od 14.00 a 15.00, v iQPARKU od 14.00 Přijď na workshop odhalovat tajemství mikrosvěta se spoustou zajímavých pomůcek. Jsou zde  připravené  čtyři stanovišťě , u kterých se můžeš podívat na věci opravdu zblízka: Klasický mikroskop a sada preparátů - víš, jak vypadá zvětšená šroubatka nebo jehlice? Digitální příruční mikroskopy Stereolupa - přístroj mezi lupou a mikroskopem ...

Festival Liberec Makers

5. 10. od 16.00 do 19.00 Vydej se iQLANDIA Liberec na první technologický a kutilský festival Liberec Makers. Koná se zdarma v rámci Noci vědců. Stačí se jen zaregistrovat na této stránce: http://www.iqlandia.cz/cz/iqlandia/novinky/festival-liberec-makers iQLANDIA společně s podnikatelským inkubátorem Lipo.ink a Startup Yard pořádá první technologický a kutilský festival  Liberec Makers . Akce se uskuteční v rámci Noci vědců v pátek 5. října 2018. Děti i dospělé...

Studuj MjUNI už od 9 let a získej diplom - registrace spuštěna od 17.09. 2018

Jaké to je procházet se po moderním kampusu, sedět v historických přednáškových aulách nebo studovat pod vedením špičkových odborníků a profesorů přírodních, technických i humanitních věd? MjUNI nabízí šanci dětem od 9 do 17 let vyzkoušet si život vysokoškoláka na vlastní kůži. REGISTRACE 2018/19 Registrace spuštěna od   17. 9. 2018 ve 20:00 hod. Harmonogram školního roku 2018/19   ...

Konference „Dílny Heuréky“ 21. – 23. 9. 2018

Konference Dílny Heuréky je neformální konference pro účastníky projektu Heuréka a další zájemce. Je organizována formou pracovních dílen, které si vybírá každý sám na základě programu. Na dílny je potřeba se přihlásit, registrační formulář na dílny bude přihlášeným účastníkům zaslán mailem dne 16. 9. ve 20:00 hodin. Ubytování je zajištěno ve škole ve třídách, je potřeba si přivézt vlastní spacák a karimatku. O jídlo se stará každý sám ((k dispozici budou varné konvice a lednice, nedaleko...

Školky spolupracující s Mensou si nyní mohou snáze vyměňovat zkušenosti

Na webu děti.mensa byla doplněna stránka „Vzájemná výměna zkušeností mezi NTC školkami", která Vás možná inspiruje při vymýšlení NTC aktivit ve Vaší školce. Na aktualizované stránce najdete řadu příkladů dobré praxe u školek, které své materiály již dříve zveřejnily na webu deti.mensa.cz. Samozřejmě záleží zejména na Vás - učitelích a učitelkách ze  školek spolupracujících s Mensou , jak rychle a rozsáhle budou tyto sdílené materiály nabývat na objemu. Budeme velmi rádi za...

Áčko: osmičková výročí, život v extrémech a letecká archeologie

Proč slavíme státní svátek zrovna 28. října, když v době zakládání Československa bylo více klíčových okamžiků? Jak dnes lidé vnímají osmičkové milníky a kam míří česká společnost? Těmto, ale i mnoha dalším tématům se věnuje nové číslo populárně-naučného časopisu  A / Věda a výzkum  vydávaného Akademií věd ČR. Kromě  historických témat  se časopis věnuje zajímavostem ze života organismů, které se dokáží přizpůsobit  extrémním podmínkám ....

Vzdělávací kurz pro učitele se zaměří na novinky z českého jazyka a literatury - Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Třídenní vzdělávací kurz Škola českého jazyka a literatury se i letos zaměří na nové poznatky z oblasti gramatiky, české prózy a poezie. Uskuteční se od 22. do 24. října 2018 v Praze. Přednášet a lektorovat budou vědečtí pracovníci z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR.   Kurz se otevře 40 frekventantům z celé České republiky, pro které si lektoři připravili přednášky, workshopy, kurzy a diskuze. Odbornými garanty programu...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 2 558.
Položek na stránku 20
  128