Portál pro všechny, kteří s nadanými dětmi a mládeží v oborech přírodních věd, matematiky a techniky pracují, nebo se o ně zajímají. V neposlední řadě také pro nadané nebo motivované mladé lidi se zájmem o jmenované obory.

Tento portál vznikl v rámci projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Střediska podpory nadání

Díky projektu PERUN vznikly Střediska podpory nadání v pěti oborech excelence jako základ Sítě podpory nadání.

Aktuální příspěvky

Obsah se štítkem pro učitele .

Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy

Mezinárodní konference se uskuteční ve dnech 27.–28. 2. 2014 v Národní technické knihovně v Praze. Program konference je zaměřen na odborná témata a otázky vzdělávání a popularizace vědy a...

Letní škola III

Třetí ročník Letní školy proteinového inženýrství pořádají 22. až 26. června 2013 Loschmidtovy laboratoře Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty, Masarykovy univerzity v Brně. Na...

Quarry Life Award

Mezinárodní vědecká a vzdělávací soutěž na podporu biodiverzity v těžebních prostorech Quarry Life Award si klade za cíl prostřednictvím navržených projektů posílit biodiverzitu v těžebních...

Obsah se štítkem pro učitele .

Seminář SOČ pro pedagogické pracovníky

Seminář se koná 30. a 31. ledna 2014 v prostorách krajského pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v Ostravě.