Dějepisná olympiáda

Dějepisná olympiáda (DĚO) je soutěž vycházející z obsahu vzdělávacího oboru dějepis v rámcových vzdělávacích programech a organizovaná jako cílevědomá vzdělávací aktivita založená na systematické práci s talentovanými žáky zejména 8. a 9. ročníků základních škol, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií, 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií.

Dějepisná olympiáda je postupovou soutěží, má 1 kategorii a člení se podle soutěžních kol (školní, okresní, krajské a celostátní). Zadání pro jednotlivá kola vytváří ústřední komise DĚO.

Soutěž je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. Každý rok se koná celostátní kolo v jiném místě ČR. 48. ročník 2018/2019 se odehraje v Olomouci.

Každý ročník má jiné tematické zaměření, jednotné pro všechna postupová kola, jež se liší jen svou náročností. Tematické zaměření 48. ročníku je „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace".

Propozice pro 48. ročník DĚO budou zveřejněné do konce září 2018 a jsou pro daný ročník závazné. 

Upozornění
Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození. 

On-line kurz Běh na Olymp  2019  -  Cesty jako tepny civilizace

On-line kurz je volnou (nepovinnou) součástí Dějepisné olympiády a je určen úspěšným řešitelům okresního kola soutěže. Tedy soutěžícím postupujícím do kola krajského (1. modul), ústředního (2. modul) a do letního dějepisného semináře (3. modul). Každý modul se skládá z několika částí: úvodu, lekcí, použité a doporučené literatury, novinek a úloh (od 2. modulu) pro soutěžící. Každá lekce pak z úvodu, výukového textu, odkazů a diskuze k dané lekci. Kurz seznamuje studující s online prostředím a také se zásadami formální úpravy textů pro písemnou práci k DěO a s pravidly týkajícími se citací. Hlavním cílem kurzu není příprava na Olympiádu, ale rozšíření znalostí k tématu 48. ročníku. 

 

49. ročník 2019/2020 Dějepisné olympiády bude určen též studentům a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií (II. kategorie).