Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v českém jazyce (OČJ) je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Účast v soutěži je dobrovolná. Zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga v časovém rozpětí - gramatika do 60 minut, sloh do 60 minut, utajení textů úloh je nezbytnou podmínkou regulérnosti soutěže, úkoly by měly být řešeny anonymně (tj. pod přiděleným číslem).

Na odborném zajištění se podílí vybraní jazykoví odborníci, experti z vysokých škol a dalších specializovaných pracovišť, kteří vytváří další zázemí pro odbornou obec češtinářů i širší kulturní veřejnost:

OČJ je jednotná pro celé území České republiky a pořádá se každoročně. OČJ je postupovou soutěží, skládá se z několika soutěžních kol (školní, okresní, krajské a ústřední). Soutěž se člení podle kategorií:

  •  I.  kategoriepro 8.-9. ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
  •  II. kategoriepro 1.-4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Propozice pro 45. ročník OČJ

Výsledková listina - vzor

Anketa

Vážení učitelé českého jazyka,                                                                                       

obracím se na Vás jménem Ústřední komise Olympiády v českém jazyce s žádostí o přispění nápadem či námětem, jenž by se podle Vašeho mínění mohl stát vhodným podkladem pro zadání úkolu soutěže. Za Vaše podněty a návrhy předem děkujeme. Jana Janoušková - tajemnice soutěže. Vložit námět

 Účast českých škol v zahraničí - 45. ročníku OČJ  2018/2019 se účastní studenti z francouzského gymnázia Lycée Carnot v Dijonu, žáci z České školy Kubík ve Frankfurtu n. Mohanem a České školy bez hranic Paříž, Sofie a Rhein-Main. Velkým přínosem setkání žáků z Čech a ze zahraničí je propagování, šíření a udržení českého jazyka a kultury za hranicemi ČR.  Značný význam má sdílení životních i studijních zkušeností a setkání mladých lidí stejného oborového zaměření. Žáci z českých škol v zahraničí mají možnost zjist vlastní jazykovou vybavenost a schopnosti. Účast v ústředním kole je pak odměnou za snahu a motivací k dalšímu studiu.  Zároveň též dokladem o tom, že si ceníme úsilí ředitelů a pedagogů o vzdělávání českých žáků dlouhodobě pobývajících v zahraničí i jejich rodinných příslušníků za podporu v tomto procesu.

OCJ propozice pro ČŠvZ 2018-19. pdf

Upozornění

Po dobu vypracovávání úloh důrazně nedoporučujeme, aby soutěžící měli při sobě mobilní telefony! Pro všechna postupová kola radíme následující opatření: Před zahájením soutěže si žáci zalepí své mobily do rozdaných obálek, podepíší si je a odloží na katedru. Předejde se tím možnosti záměny telefonů či poškození.   

Zprávu o průběhu a výsledcích ročníků OČJ vč. odpovědí na hodnocení soutěže krajskými koordinátory naleznete v druhém čísle časopisu Český jazyk a literatura, které vychází vždy na přelomu listopadu a prosince. Nakladatelství Fraus, http://ceskyjazykaliteratura.cz

Ústřední kolo: Soutěžící, který se ÚK OČJ nezúčastní v plném časovém i programovém rozsahu, se nebude moci umístit na některém z laureátských míst.

Ukázky úloh z minulých ročníků najdete na starých stránkách OČJ.

Aktuální ročník

Archiv

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NIDV
Mgr. Jana Janoušková
Senovážné nám. 25
11000 Praha
Tel.: 222122211

Propozice