Soutěž v jazyce ruském

Organizační řád jazykových soutěží

Mezinárodní zkouška z ruského jazyka - materiály ke stažení zde a vzor hodnoceni. Informace o mezinárodní zkoušce z ruského jazyka podá zájemcům paní Mgr. Liudmila Nyklova kurzy@rsvk.cz;

Mezinárodní zkoušky lze též skládat v Institutu ruského jazyka – Autorizované centrum zkoušek TORFL/ ТРКИ, který zahájil svou činnost za podpory Centra jazykového testování Petrohradské státní univerzity a jako součást Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky VĚDA, více informací zde

Vymezení soutěžních kategorií najdete v Propozicích soutěže, které zpřesňují pravidla soutěže v daném školním roce.

Soutěž v ruském jazyce má  v ústředním kole  tento obsah:

  • poslech s porozuměním - (na základě slyšeného textu splnit zadaný písemný úkol, doplnění   údajů apod.; soutěžící slyší text vždy dvakrát)
  • konverzace s členy poroty na dané téma. Porota řídí konverzaci, klade doplňující otázky. Konverzace je vedena formou besedy, po krátkém monologu studenta následují doplňující otázky poroty (forma dialogu)
  • řešení jazykové situace (pro všechny studenty je volena stejná struktura otázek) (např. Как дела? Что у тебя нового? Который час? ). Zadání jazykové situace může být formou obrázku, případně slovního popisu

Okruhy konverzace: Škola, Zájmy/Koníčky, Volný čas, Sport, Cestování, Kultura, atd.

V rámci konverzace a řešení jazykových situací porota hodnotí jazykové znalosti, výslovnost, adekvátnost reakce, úroveň slovní zásoby a kreativitu odpovědi.

Původní stránky soutěže naleznete zde

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NIDV
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
11000 Praha

Výsledky