Soutěž v programování

Soutěž je určena žákům základních a středních škol. Žáci mohou soutěžit v následujících kategoriích: Programování mládež, Programování žáci, Programování webu a Programování mikrořadičů. Soutěžní kategorie respektují věk soutěžicích, kategorie mládež je určena pro žáky středních škol, kategorie žáci pro žáky základních škol a žáky odpovídajících ročníků víceleteých gymnázií. Obě věkové kategorie jsou hodnoceny samostatně. Úlohy do krajského a ústředního kola zpracovává ústřední porota a zadání úloh je jednotné pro celou ČR. Zájemci o soutěž se mohou přihlásit buď přímo u krajských garantů soutěže adresář naleznete na stránce Kontakty nebo u svého učitele informatiky.

Další informace můžete též nalézt na stránkách Stanice techniků Vyšehrad (STV) a DDM Praha 2.

Důležité termíny:
okresní kola: do 31. 3. 2020
krajská kola: 23. – 25. 4. 2020
ústřední kolo: 19. – 21. 6. 2020, Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, Hradecká 1249/6

Nový organizační řád soutěže, platný od 1.8.2016 zde
 
 
 

Původní stránky k soutěži najdete zde

Informace a aktuality o soutěži

Kontakt na tajemníka soutěže

Pro komunikaci s tajemníkem soutěže, prosím používejte tuto adresu
NIDV
Ing. Jana Ševcová
Senovážné nám. 25
11000 Praha

Propozice

Výsledky