Nalezené aktivity

Testování IQ Mensa Ostrava

Mensa ČR, 30. dubna 1404/22, Ostrava, 70200
Testování IQ veřejnosti od 5 let
19.09.2019 - 19.09.2019

Brněnský bioskop otevírá zdarma kurzy pro nadané středoškoláky

Bioskop, Kamenice 5/A7, Brno, 625 00
Brněnský Bioskop – vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity - nabízí i ve školním roce 2019/2020 zdarma kurz, který je určen pro chemii zapáleným středoškolákům.
20.09.2019 - 26.06.2020

Seminář pro řešitele Matematické olympiády (kategorie A)

Přírodovědecká fakulta UP, 17. listopadu 1192/12, Olomouc, 78500
Seminář pro zájemce o řešení úloh Matematické olympiády (z regionu Olomouckého kraje).
20.09.2019 - 20.09.2019

Kulatý stůl - podpora nadání

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Potoky 267, Zlín
Kulatý stůl - podpora nadání je připraven pro osoby či instituce se vztahem k podpoře nadaných dětí a žáků. Cílem setkání je seznámit zástupce základních, středních a vysokých škol s institucemi, které se věnují podpoře nadání. Tentokrát se setkání b ...
23.09.2019 - 23.09.2019

Seminář Matematika na vysokých školách

Matematické oddělení pražské pobočky, herbertov 15, Horní Mlýn Herbertov u Vyššího Brodu, 38273
Třídenní seminář konaný pravidelně v lichých letech. Letos půjde již o dvanáctý ročník semináře.
23.09.2019 - 23.09.2019
Pobytová aktivita

Systematický úvod do problematiky nadání

NIDV Zlín, Potoky 267, Zlín, 76001
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole. Obeznámí pedagogy s jednotlivými oblastmi, které péče o nadání ve škole obnáší, a navede je k vytváření systému péče o nadání ve vlastní škole. Účastníci budou systematicky a přehledově obeznámeni s tématy významu péče o nadání, identifikace nadání, vzdělávacích potřeb nadaných žáků, forem práce s nadanými žáky, formami nadání, institucemi, které se nadaným věnují a jejich nabídkou. Na základě získaných poznatků mohou účastníci začít budovat ve své škole systém péče o nadání a plnit tak svou roli koordinátora péče o nadání. Následně se předpokládá, že účastníci svoje znalosti rozšíří v navazujících vzdělávacích programech.
23.09.2019 - 23.09.2019
Konference

Seminář Matematika na vysokých školách

JČMF, Horní Mlýn Herbertov u Vyššího Brodu, Herbertov, 38273
Třídenní seminář konaný pravidelně v lichých letech. Letos půjde již o dvanáctý ročník semináře.
23.09.2019 - 23.09.2019

Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty 2019

CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1, 11000
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE-EI), společné pracoviště Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., spouští již čtvrtý ročník úspěšného programu „Projekty v aplikované ekonomii pro nadané studenty“.
23.09.2019 - 09.12.2019

Elektronika v Lužánkách - od mírně pokročilých

SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, Brno, 658 12
Kroužek pro mladé elektrotechniky
23.09.2019 - 31.01.2020
18:00 - 19:30

Robotika v Lužánkách - od začátečníků

SVČ Lužánky, Lidická 1880/50, Brno, 658 12
Kroužek pro ty, kteří chtějí proniknout k samotným základům robotiky.
23.09.2019 - 30.06.2020
15:00 - 16:30