NIDV Ostrava - Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole

Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání v mateřské škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v programu navazuje obeznámením pedagogů s přístupy a metodami rozvoje nadání dětí předškolního věku v podmínkách běžné mateřské školy. Tyto formy práce budou využívány v budovaném systému péče o nadání v mateřské škole.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

  • Jak vytvořit vzdělávací nabídku v mateřské škole, aby podporovala nadání dětí. Rozšíření a obohacení vzdělávacích programů.
  • Jaké další aktivity je možné v mateřské škole realizovat na podporu nadání.
  • Jak nastavit aktivity pro podporu nadání jako součást systému.
  • Soutěže a jejich využití při podpoře nadání v mateřské škole s ohledem na věk dítěte.
  • Zdroje materiálů a úloh vhodných pro nadané děti.
  • Zařazování Hejného metody do vzdělávání v mateřské škole. 
  • Motivace nadaných dětí.
  • Jak využít nadání dítěte k jeho plnohodnotnému zařazení do skupiny dětí.
  • Výchovné prvky vzdělávacího procesu.

Více informací a možnost přihlášení ZDE

Datum konání
30.05.2019 - 30.05.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
NIDV Ostrava
Adresa
Blahoslavova 2
Ostrava
70200
Kraje
Moravskoslezský
Url adresa
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
Mateřská škola
Hodnocení