Nalezené aktivity

Stáže pedagogů - podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů ve Zlínském kraji

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Ohrada 1876
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty ve Zlínském kraji v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 3 hospitující učitelé) absolvují stáže v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ve vybra ...
18.10.2019 - 18.10.2019

FESTUP 2019

Inovační centrum Ústeckého kraje, Klíšská 910/28, Ústí nad Labem, 40001
jediný startupový festival na severu Čech se uskuteční 22. října 2019 od 11:00 do 17:30 hod. se v prostorách PF UJEP, České Mládeže 8, Ústí n. L., Více informací na: https://www.festup.cz/
22.10.2019 - 22.10.2019

Stáže pedagogů - podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů ve Zlínském kraji

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Prakšice
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty ve Zlínském kraji v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 3 hospitující učitelé) absolvují stáže v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ve vybra ...
23.10.2019 - 23.10.2019

Ekologická olympiáda

Chaloupky, Kněžice 109, Kněžice, 675 29
Ekologická olympiáda je tradiční soutěž pro tříčlenné týmy středoškolských studentů. Letošní již 25. ročník má téma Kvalita vody, půdy a ovzduší.
23.10.2019 - 25.10.2019
Pobytová aktivita

Moravskoslezský matematický šampionát

Wichterlovo gymnázium, Čs. exilu 669, Ostrava-Poruba, 70800
Moravskoslezský matematický šampionát (MMŠ) je mezinárodní matematická soutěž pro nadané žáky devátých tříd ZŠ a studenty 3. ročníků středních škol.
24.10.2019 - 24.10.2019

Stáže pedagogů - podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů ve Zlínském kraji

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Sychrov 97
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty ve Zlínském kraji v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 3 hospitující učitelé) absolvují stáže v rozsahu čtyř vyučovacích hodin ve vybra ...
24.10.2019 - 24.10.2019

Science Café Kolín: Češi na Marsu s Janem Lukačevičem

Skautský institut v Kolíně, Kouřimská 105, Kolín, 28002
Přednáška Jana Lukačeviče na téma: Češi na Marsu
25.10.2019 - 25.10.2019

Jak poznat nadaného žáka v běžné třídě a jak s ním pracovat

Mgr. Zdeňka Strašíková, Winstona Churchilla 1348/6, Ústí nad Labem
Vzdělávací program vychází z aktuálních přístupů k edukaci nadaných žáků na základních a středních školách, jejichž přítomnost je již také legislativně zakotvena v současných kurikulárních školských dokumentech. Program účastníkům nabízí seznámení s ...
04.11.2019 - 04.11.2019

Šachy ve škole - didaktické zásady

Ing. Martina Jatzková, DiS., Blahoslavova 1576/2, Ostrava
Vzdělávací program je zaměřen na šachovou hru jakožto rozvoj intelektu dětí, žáků a studentů. Tato hra je přirozenou a motivující formou rozvíjejí logického myšlení, prostorové představivosti, paměti, soustředění, tvořivosti a matematických dovednost ...
04.11.2019 - 04.11.2019

Jak na přírodovědnou gramotnost na počátku vzdělávání

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Obsahem kurzu je podpora a rozvoj přírodovědného vzdělání dětí v MŠ, na 1. stupni ZŠ nebo při mimoškolním či zájmovém vzdělávání s mezioborovým propojením fyziky a chemie. Účastník díky soustavě promyšlených, na sebe navazujících pokusů pochopí vzta ...
05.11.2019 - 05.11.2019