Zlínská síť podpory nadání

Mgr. Eva Machů Ph.D.

koordinátor podpory

tel: 603784982
tel: 603784982
E-mail: machu.e@nidv.cz

Priority Zlínského kraje pro rok 2019

 • Síťování škol a institucí zabývajících se nadáním, aktivní sdílení informací o nadání a nadaných dětech.
 • Pravidelné setkávání mezi subjekty Krajské koordinační skupiny i ostatními zástupci dalších institucí.
 • Monitoring kvality péče o nadané žáky na vybraných školách (evaluace náslechů, spolupráce s ČŠI.
 • Organice seminářů o problematice nadání (na míru školám).
 • Zprostředkování a organizace stáží studentů pedagogiky (příp. pedagogů) na vybraných institucích, zabývajících se nadáním v kraji.
 • Realizace projektových dnů s cílem rozvíjet sociální a emocionální oblast osobnosti nadaných žáků.

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Gymnázium, Zlín - Lesní čtvrť

Člen krajské sítě KKS
*

Arcibiskubské gymnázium v Kroměříži

Člen krajské sítě KKS
*

Česká školní inspekce

*

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Člen krajské sítě
*

DDM Astra Zlín

Člen krajské sítě KKS
*

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

Člen krajské sítě KKS
*

ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína

Člen krajské sítě KKS
*

Mateřská škola Zlín

Člen krajské sítě KKS
*

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Člen krajské sítě KKS
*

ZŠ Vsetín Rokytnice

Člen krajské sítě KKS
*