Metodické materiály

Zpřístupněné metodické materiály jsou určeny pro různé stupně vzdělávání, přičemž je zahrnuto i mimoškolní - zájmové či neformální vzdělávání, případně volnočasové aktivity se vzdělávacím obsahem.

Část materiálů vznikla v rámci Systému podpory nadání - většinou prostřednictvím Sítě podpory nadání (SIPON), případně jako výstup realizovaných aktivit v krajských sítích.

Další odkazy na využitelné materiály můžete nalézt v sekci Doporučené knihy.

Výsledky hledání

Hry pro rozvoj nadání ve výuce

Materiál zpracovaný ke stejnojmennému semináři Aleny Vávrové, která se dlouhá léta tématem zabývá. Praktické popisy užití her v předmětech: matematika, český jazyk, ale i těch, které rozvíjejí logické myšlení, paměť a další osobnostní charakteristiky žáků.

Matematika rukama

 Dejte dětem pečlivě připravené zadání, dobře připravenou stavebnici a nechte je, aby řešení vymodelovali sami. Sady lze objednat u společnosti Kvirin.

Jak motivovat žáky ve fyzice se zaměřením na nadané

V práci jsou prezentovány výsledky dlouhodobé intenzivní výzkumné činnosti zaměřené především na hledání a vytváření motivačních technik pro poznávací motivování běžné žákovské populace i nadaných žáků základních a středních škol. Výstupy řešení problematiky byly konfrontovány se zkušenostmi s motivováním žáků během mnohaleté praxe učitele fyziky na základních a středních školách.

Nápady do výuky nadaných žáků

Soubor výukových materiálů do předmětů Matematika a Český jazyk a řada dalších odkazů.

Online encyklopedie migrace

Projekt, který využijí učitelé předmětů základy společenských věd a dějepis.

Záhady rostlin

Aktivita z oboru biologie připravená členem SIPON SVČ Radovánek v Plzni pro skupinu žáků 2. stupně ZŠ.

Ke stažení

Metodika péče o (mimořádně) nadné děti, žáky a studenty s PAS

Metodická  příručka vydaná Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) je  určená ředitelům  škol  a  pedagogickým  pracovníkům,  kteříve svých školách vzdělávají děti, žáky nebo studenty s dvojí (speciální) vzdělávací potřebou –s kombinací  (mimořádného)  nadání  a  poruchy  z  okruhu  autistického  spektra  (PAS). 

Učíme se venku

Metodický a komunitní web podporující realizaci školních aktivit mimo učebny obsahuje řadu metodických návodů a pracovních listů volě ke stažení z oblastí biologie, zeměpisu, fyziky, chemie, geometrie, českého jazyka i cizích jazyků, výtvarné a hudbní výchovy a dalších.

Biologické aktivity pro žáky ZŠ - mikrobiologie a parazitologie

Náměty na aktivity pro žáky ZŠ se zájmem o biologii jsou záznamem realizovaných aktivit člena SIPON SVČ Plzeň. Zápisy obsahují také pracovní listy pro žáky, které byly vytvořeny pro danou aktivitu.

Biologické aktivity pro žáky ZŠ - Hydrogeomorfologie

Náměty na aktivity pro žáky ZŠ se zájmem o biologii jsou záznamem realizovaných aktivit člena SIPON SVČ Plzeň. Zápisy obsahují také pracovní listy pro žáky, které byly vytvořeny pro danou aktivitu.