Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ZŠ Stańkova

Základní škola, KSPN
*

Základní škola Proseč

Základní škola, KSPN
*

ZŠ, Ostrava-Poruba, A.Hrdličky 1638, p.o.

Základní škola, KSPN
*Chceme podporovat reálně talentované, nadané děti, ale i ty, které mají specifický zájem.

ZŠ, Ostrava-Poruba, Dětská 915, p.o.

Základní škola, KSPN
*

SŠ, ZŠ a MŠ Monty School

Mateřská škola, Základní škola, Střední škola, KSPN
*ZŠ Monty School v současné době navštěvuje 5 mimořádně nadaných žáků a 8 žáků s vysokým nadáním, což je zhruba 18% z celkového počtu žáků. Na základě doporučení Pedagogicko-psychologické poradny jsme pro tyto žáky vytvořili individuální vzdělávací p...

ZŠ Odry, Komenského 6, p.o.

*

ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek, p.o.

Základní škola, KSPN
*

ZŠ Opava, Boženy Němcové 2, p.o.

Základní škola, KSPN
*

ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - p.o.

Základní škola, KSPN
*Nadaným dětem věnujeme zvýšenou pozornost. Každému nadanému žákovi hledáme aktivity, které by mu mohly vyhovovat. Není pro nás neřešitelné, aby nadaný žák navštěvoval předmět ve vyšším ročníku, nebo mu pomůžeme přeskočit ročník. Vyhledáme mu vhodnou...

ZŠ Nový Jičín, Komenského 68, p.o.

*Základní škola zahájila v září 2018 program vzdělávání a rozvoje mimořádně intelektově nadaných žáků (tzv. MiND). Ten spočívá v koncepci systematicky s těmito žáky pracovat, a to formu tzv. MiND hodin, ve kterých je výuka je realizovaná obohacujícím...