Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

Vysoká škola, KSPN KKS
*

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola, KSPN
*

Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Vysoká škola, KSPN SIPON
vyhledávání talentů a průběžná práce s nimi

Člen KKS - Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoká škola, KSPN
*

TU Liberec - Dětská univerzita

Vysoká škola, KSPN
*

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola, KSPN
*

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta, kat. fyziky

Vysoká škola,
*

Mendelova univerzita v Brně

Vysoká škola, KSPN
*

Odbor studijních záležitostí VUT v Brně

*

Institut pedagogického vývoje a inovací

Vysoká škola, KSPN
*