Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

Centrum robotiky

kroužky pro děti, kurzy pro veřejnost, semináře pro pedagogy, exkurze pro školy, příměstské tábory, vzdělávání interním zaměstnanců a MMP

Talnet

Ostatní, SIPON
online kurzy, exkurze s online přípravou, víkendová soustředění, expedice do terénu, mezinárodní pobytové akce, prosemináře a rozvoj osobnostních dovedností

ZOO Jihlava, příspěvková organizace

Ostatní, KSPN KKS SIPON
výukové programy pro školy, soutěže, zájmové útvary, akce pro veřejnost, příměstské tábory

Základní umělecká škola Fryderyka Chopina

Mariánské Lázně www.zus-ml.cz
Ostatní, KSPN
*

Klub nadaných dětí a Klub deskových her na ZŠ Vojnovičova v Ústí nad Labem Vojnovičova 620/5 400 01 Ústí nad Labem

Ústí nad Labem 0
Ostatní,
*

Klub nadaných dětí Oříšek při Městské knihovně Děčín

Ostatní,
*

Dětský klub Notička při PKF, Husova 7, Praha 11000

Ostatní, KSPN
*

CTM - Centrum pro talentovanou mládež

CTM Online program, CTM Letní program, Objevitelské soboty, školení instruktorů

Klub nadaných dětí při ZŠ Easy Start, Plzeň

*

Muzeum Radnice

Radnice 0
Ostatní,
*