Talentcentrum

Talentcentrum (TC) je subjekt, který aktivně vykazuje soustavnou podporu nadaným žákům zejména v oblastech kognitivního nadání. Je jedním ze základních prvků Sítě podpory nadání.

TC se mohou lišit:

 • typem činností
 • geografickou úrovní působnosti poskytovaných služeb
 • právní formou

Činnosti Talentcenter mohou být:

 • poradenské: instituce kde působí pedagogický či psychologický poradce, poskytující konzultace
 • vykonávající zájmovou činnost: organizace, působící v oblasti volného času dětí a mládeže, která nabízí aktivity vhodné pro nadané
 • vzdělávací: zejména školy nabízející vzdělávání nadaných žáků
 • informační: poskytující informace o příležitostech v regionu i mimo něj
 • podporující: nabízející stipendia, granty, stáže, uplatnění apod. žákům, studentům a absolventům.

 

Základní činnosti Talentcentra v rámci Sítě podpory nadání

 • informovat veřejnost o svých aktivitách
 • aktivně vytvářet inovace v oblasti podpory nadání
 • informovat ostatní členy Sítě a být informován o příkladech dobré praxe
 • spolupracovat s ostatními prvky Sítě v oblasti péče o nadané


Úroveň zapojení do Sítě podpory nadání si řídí Talentcentrum samo podle svých aktuálních možností a kapacit.