Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu na čtyřletá gymnázia

Publikace kromě jiného věnuje pozornost mezipředmětovým vazbám, novým vyučovacím metodám a postupům (např. projektové vyučování, počítačová podoba výuky, diagnostické metody), práci s talentovanými...

Začít spolu - Metodický průvodce pro 1. stupeň základní školy

Program Začít spolu prosazuje a umožňuje, aby se do běžných tříd zapojovaly děti se speciálními potřebami, tj. žáci s vývojovými poruchami nebo postižením, děti z etnických menšin, ale i žáci...

Sebevědomí - 10 kroků k překonání pochybností o sobě samém, Martin Perry

Najdete zde podrobný návod, jak posílit své sebevědomí a sebeúctu, abyste vždy a za všech okolností jednali podle vlastního rozhodnutí a s převahou. Jděte do toho a nebrzděte svůj talent. Věřte si....
Je zobrazeno 3 265 - 3 267 položek z celkového počtu 3 509.
Položek na stránku 3
  1 170

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz