Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Ekonomika, etika a vzdělávání nadaných - interaktivní konference 8.- 9. 11. 2012

Cílem konference je nabídnout účastníkům, zejména těm, kteří se aktivně zabývají péčí o nadané v ČR, aktuální informace a poskytnout jim přehled o současných trendech a výsledcích péče o nadané...

Časté otázky týkající se programu Erasmus a jeho rozpočtu

Co způsobilo současný problém ohledně financování programu Erasmus? Ocitne se program Erasmus před koncem roku 2012 bez peněz? Kolik peněž vynakládá EU na program Erasmus a jak jsou tyto prostředky...

PřiTUL se! - akce z cyklu Technické kolečko po dílnách a laboratořích Technické univerzity v Liberci

Akce začne společnou přednáškou "Svět energie" Ing.Dany Drábové, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na téma zajištění energetické bezpečnosti pro budoucí generace,...
Je zobrazeno 3 490 - 3 492 položek z celkového počtu 3 839.
Položek na stránku 3
  1 280

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV