Portál je centrálním bodem Systému podpory nadání, jehož cílem je maximální rozvoj a plné využití potenciálu každého dítěte, žáka, studenta. Systém zahrnuje oblasti formálního, zájmového i neformálního vzdělávání. Systém podpory nadání vychází z Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020.

Páteří systému jsou Krajské sítě podpory nadání

Praha a střední Čechy Jihlava Pardubice Hradec Králové Liberec Ústí nad Labem Karlovy Vary Plzeň České Budějovice Brno Zlín Olomouc Ostrava Klikněte na kraj.Klikněte na kraj.

Do systému jsou zařazeny Soutěže a přehlídky v zájmovém vzdělávání, program Talnet, průběžně se zařazují další aktivity. 

Tento portál vznikl v projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Aktuální příspěvky

Brněnský korespondenční seminář BRKOS: pro ty, které baví matematika

BRKOS je matematický korespondenční seminář určený pro všechny studenty SŠ, které baví matematika a příklady ve škole jim nestačí. První zadání je již k dispozici, na odpovědi je čas do 22.10.2012.

ViBuCh - spuštěn 3. ročník soutěže

Na Webchemii byly aktualizovány informace o soutěži ViBuch, protože od 24. 9. 2012 je spuštěn již 3. ročník soutěže. Jedná se o soutěž pro středoškoláky, které zajímá věda a kteří se chtějí něco...

Fulbrightův program pro výměnu učitelů

Komise J.V.Fulbrighta nabízí program výměny učitelů mezi ČR a USA. Nově se do programu mohou hlásit kromě učitelů SŠ také učitelé druhých stupňů ZŠ a VOŠ. Program je založen na přímé výměně....
Je zobrazeno 3 715 - 3 717 položek z celkového počtu 4 018.
Položek na stránku 3
  1 340

Napište nám

Chcete zveřejnit informace o svých aktivitách?

Chcete představit svou organizaci, školu, projekt?

Máte tipy na informace, které by mohly zajímat ostatní uživatele?

Máte pocit, že na stránkách něco chybí?

Napište nám na tutr@nidv.cz

Informace vztahující se k působnosti NIDV jsou poskytovány v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud dle tohoto zákona nejsou naplněny důvody pro odmítnutí poskytnutí informací a není-li smluvena delší lhůta, jsou informace poskytovány do 15 dnů ode dne přijetí písemné žádosti.

V souladu s § 17 si NIDV může vyhradit právo žádat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s poskytováním informací. O konkrétní výši těchto nákladů bude žadatel informován před samotným poskytnutím informací.

GDPR

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dr. Ing. Luboš Sychra
Pracoviště Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Telefon: 234 814 303
e-mail: gdpr@msmt.cz

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů v NIDV