Články původní

O tom, co je nadání a kdo je nadaný nepanuje naprostá shoda ani mezi lidmi, kteří se těmito tématy zabývají celý život. I v obvyklém vnímání těchto pojmů se můžeme setkat s přístupy od talentu coby projevené naprosté výjimečnosti až po názor, že každý má nějaký talent a záleží na jeho rozvoji. V této rubrice přinášíme pohled redakce a spolupracujících odborníků na tuto problematiku. Zároveň vyzýváme čtenářskou obec k zapojení do diskuze  zasláním vlastního textu či názoru.

Dále v této rubrice uvádíme rozhovory se zajímavými osobnostmi, které se zabývají nadáním a nadanými, nebo s nimi prakticky pracují, případně s takovými žáky a mladými lidmi, jež bychom za nadané mohli označit. Dále články představující zajímavé iniciativy a instituce se vztahem k nadání a nadaným.

Bude mít naše země někdy dalšího nobelistu?

Již třikrát jsme vám na stránkách NIDV nabídli rozhovory s předními českými studenty a studentkami, kteří vyhrávají republikové olympiády a jiné soutěže pro mladé vědce,...

Aktuální výzvy podpory nadání na školách i mimo ně

Když rodiče přivádějí dítě do školních lavic, přejí si, aby bylo spokojené, zdravé, aby jej škola bavila, rozvinula jeho zájmy a také dobře připravila pro budoucí život. Každé dítě ale potřebuje...

Studentka gymnázia míří mezi vědeckou špičku

Už jako studentka třetího ročníku Gymnázia Terezy Novákové v brněnských Řečkovicích se Kateřina Kudličková dostala do laboratoří Masarykovy univerzity. V rámci středoškolské odborné činnosti se...

Tematická zpráva-společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu zaměřenou na společné vzdělávání ve školním roce 2016/2017. Shrnutí - Společné vzdělávání ve školním roce 2016 - 2017 Plné znění...

Talenti: Umíme je podpořit! - příspěvky z konference

Příspěvky z konference, Talenti: Umíme je podpořit! , která se konala v roce 2016 v prostorách Ekonomicko - správní fakulty, MU v Brně. Účastnili se jí odborníci nejen z České republiky, ale i...

Garanti pečující o nadané chtějí více spolupracovat. Setkání na Karlově univerzitě bude skvělým začátkem

Akademická půda Pedagogické fakulty UK v Praze bude 19. září hostit Setkání národních skupin odborných garantů péče o nadání. K pracovnímu stolu zasednou zástupci...

KORONA: Tři otázky pro garantku Mgr. Irenu Hoškovou

Ve čtvrtek 14. září se v prostorách Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně uskuteční konference pro rozvoj nadání KORONA 2017. V dějišti této události, kde Ing. Viktor Kaplan...

Ocenění Nejlepší student získali čtyři středoškoláci

Opět po roce měli možnost studenti středních škol z celé České republiky poměřit své síly v soutěži Nejlepší student, kterou již sedmým rokem pořádala jičínská firma MICR ORISC....

Seznamte se se stážisty Otevřené vědy AV ČR

Na webu Akademie věd ČR se můžete postupně seznámit se stážisty Otevřené vědy AV ČR Veronika uspěla mezi stovkami zájemců z celé České republiky a od ledna se účastní studentské vědecké...

Sborník z konference Tvořivost jako součást nadání

Sborník obsahuje všechny příspěvky, které zazněly na konferenci Tvořivost jako součást nadání konané v Praze 19. a 20. října 2015. Pořádal ji NIDV a její podtitul byl Metody, výzkumy,...

Nejlepší zážitek není jen jeden

Rozhovor s Robertem Jonathanem Šimonem, věrným účastníkem programu Talnet Robert Jonathan Šimon je studentem 1. ročníku Fakulty elektrotechnické ČVUT v oboru Otevřená...

Blog mladých nadaných z Evropy

Blog o situaci s podporou nadání ve svých zemích založila platforma Youth Platform of the European Talent Support Network. Obsahuje jak odborné příspěvky členů platformy z oblastí jejich...

Největší nepřítel nadání

Jaká síla to stojí proti nadaným? Co je zač ten tlak, to závaží, kterým nám společnost brání v rozletu? Čili (slovy mých spolužáků): „Co máš, sakra, za problém?!“

Osobnost pedagoga jako klíčový faktor pro rozvoj potenciálu společnosti

Souhrn prvního ročníku odborné konference, která se konala v září 2016. Program, seznam přednášejících a jejich prezentace naleznete na  http://www.klickrozvoji.cz/index.html

Identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka

V periodiku Řízení školy vyšel text Lenky Baše, který přehledně shrnuje postup a výhody identifikace mimořádně nadaných žáků. Dovolujeme si jej odkázat spolu s isnpirativním článkem Přístupy ke...

Na nadaných a talentovaných dětech nám záleží

Mezinárodní projekt realizovaný Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou a ZDVPP Zlín přináší do české praxe identifikace a podpory nadání inspiraci ze zahraničí.

Bakala Foundation umožnila dalším nadaným studovat v zahraničí

Nadace Bakala Foundation v letošním roce rozdělila dalších 5 milionů korun mladým talentům s ambicí studovat na předních zahraničních univerzitách. Stipendia uděluje nadace...

Podpora nadání ve školním roce 2016/ 2017

Od roku 2014 vymezuje snahy o podporu nadání ze strany státu Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014–2020 . Projevuje se v ní jednak změna přístupu od podpory...

Zapojte se do šetření mezinárodního projektu

Jak jsme na tom s rozvojem nadání a talentu dětí v českých školách? Jaké nedostatky a bariéry v této oblasti vidí učitelé, ředitelé, rodiče, ale i samotní žáci? Na čem naopak...
Je zobrazeno 1 - 20 položek z celkového počtu 74.
Položek na stránku 20
  4