Podpora školám a organizacím pracujícím s nadáním

Aktuální změny metodiky k podpůrným opatřením pro nadané

Publikujeme finální změněnou podobu metodiky k podpůrným opatřením z odpovídající vyhlášky a pokyny k úvodu této metodiky, která vyjímá z podpůrných opatření pro nadané žáky pedagogickou...

Jak řešit problémy spojené se společným vzděláváním nadaných žáků v běžné škole?

Přinášíme přehled zpracovaných nejčastějších otázek a dilemat spojených s tímto problémem. Dotazy k rozvoji nadání a péči o nadané v rámci výuky ...

Podpora nadaných ve vyhlášených výzvách OP VVV

Výzva s názvem: Implementace krajských akčních plánů I Oprávněnými žadateli jsou kraje, které budou spolupracovat i s ostatními aktéry ve vzdělávání na území daného kraje....

Grantový program pro školy Nadace Unipetrol

Podporuje realizaci inspirativních vědeckých projektů škol či kroužků. Podrobnosti budou zveřejněny v září 2017 na ...

Nabídka vzdělávání NIDV

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V  katalogu na rok 2017  najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích...

Qiido Akademie

Qiido Akademie je komplexní systém dalšího vzdělávání zaměřený na systematickou a kontinuální podporu učitelů i ředitelů, s odborným vedením a s důrazem na praktické využití přímo ve...

Supporting Gifted Children for the Future (Podporujeme nadané děti pro budoucnost)

Projekt Mensy ČR zaměřený na rozšíření povědomí o problematice nadání na základních školách v ČR má za cíl zvýšit počet identifikovaných nadaných žáků. Vychází z předpokladu, že n erozvíjené...

Využití šablon pro ZŠ a MŠ pro podporu nadání

Kompletní informace k vyhlášení šablon je na stránkach MŠMT: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu  . Metodické informace...

Využití šablon pro SŠ a VOŠ pro podporu nadání

Úvod V prosinci 2016 MŠMT zveřejnilo avizovanou výzvu "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I" Podpora je možná jak pro Prahu ...

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší odborné školy

MŠMT jako Řídicí orgán OP VVV vyhlásilo další dvě výzvy k předkládání žádostí o podporu formou projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablony. Po mateřských a základních školách, pro které...

Podpůrná opatření pro rozvoj nadání

Stručný přehled vybraných podpůrných opatření vhodných pro rozvoj nadání žáků ZŠ a gymnázií.

Postup SVČ při ověření nadání a opatření pro práci s nadaným žákem

Se spuštěním Společného vzdělávání vzniká školám a školským zařízením možnost získat podporu nejen pro práci s dětmi a žáky s handicapem, ale také s dětmi a žáky nadanými a mimořádně nadanými....

Identifikace mimořádně intelektově nadaného žáka

V periodiku Řízení školy vyšel text Lenky Baše, který přehledně shrnuje postup a výhody identifikace mimořádně nadaných žáků. Dovolujeme si jej odkázat spolu s isnpirativním článkem Přístupy ke...