Přihlášky do ústředních kol soutěží organizovaných NIDV ve škol. roce 2017/18

Přihlašování do ústředních kol jazykových soutěží, ústředního kola Dějepisné olympiády, Olympiády v Čj  a Frankofonie je elektronické.

Soutěžící postupující do ústředního kola soutěže vyplní a odešle elektronicky přihlášku.  Obratem dostane na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o řádném odeslání přihlášky a vyplněný formulář přihlášky v PDF. Přihlášku vytiskne, podepíše (u nezletilých žáků i zákonný zástupce) a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku přiveze na ústřední kolo příslušné soutěže (u soutěže Frankofonie, kat. ZŠ přihlášku pošle společně s výtvarnou prací).

 
Odkazy pro vyplnění přihlášek:
 
Dějepisná olympiáda
 

Olympiáda v anglickém jazyce

Olympiáda v českém jazyce

Olympiáda v latinském jazyce

Olympiáda v německém jazyce

Olympiáda v ruském jazyce

Olympiáda ve francouzském jazyce

Olympiáda ve španělském jazyce

Frankofonie ZŠ

Frankofonie SŠ