Přihlášky do ústředních kol soutěží organizovaných NIDV ve škol. roce 2017/18

Přihlašování do ústředních kol jazykových soutěží a ústředního kola Dějepisné olympiády a Olympiády v Čj je elektronické.

Vítěz příslušné kategorie (a náhradník) vyplní a odešle elektronicky přihlášku. Obratem dostane na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o řádném odeslání přihlášky a vyplněný formulář přihlášky v PDF. Přihlášku vytiskne, podepíše a nechá potvrdit vedením školy. Potvrzenou přihlášku uchová pro případnou kontrolu.

V případě, že potřebujete cokoliv v přihlášce změnit, použijte odkaz pro úpravy, který Vám přišel s PDF dokumentem přihlášky. Upravenou přihlášku pak znovu odešlete a nechte potvrdit změny v přihlášce vedením školy.

 
Odkazy pro vyplnění přihlášek: