Nabídka portálu pro učitele a další pedagogy

Portál Talentovaní.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o nejnovějším vývoji této oblasti zejména v ČR následující.

Vhodným pozváním do rozpoznávání nadání může být toto video

Aktuální upozornění na akce vážící se k tématu, novinky v oboru apod můžete sledovat v rubrice Aktuality.

Databázi aktivit pro žáky, učitele a další pedagogy najdete v rubrice Aktivity. Lze v ní přehledně vyhledávat podle více kriterií. Další nabídku NIDV vztahující se nejen k nadání naleznete na webu NIDV.

Metodické materiály pro různé stupně vzdělávání, které může učitel při práci s nadanými žáky využít, jsou v sekci Metodické materiály

Příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné články, studentské práce, legislativa, populární články a další texty přímo dostupné v elektronické podobě v rubrice Články převzaté . V těchto kategoriích můžete v rubrice vyhledávat. 

Doporučenou literaturu pro žáky, učitele, rodiče najdete pod stejnou volbou v rubrice Knhy. Ostatní zdroje, které nejsou konkrétními texty pak v rubrice Odkazy.

Odborný časopis Svět nadání se věnuje nadání a nadaným z hlediska pedagogiky a psychologie.

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, můžete najít v Poradně.

Seznamy škol, organizací a projektů, které podporují nadané najdete pod volbou Systém podpory nadání. Není mezi nimi ta vaše?

Napište nám přes rubriku Kontakty!

Leták ke stažení v pdf

NIDV nabízí vzdělávání k problematice nadání

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Výběr obsahu pro učitele na Talentovaní.cz

Numerická kognice ve výuce matematiky a fyziky (13.12. České Budějovice)

 

Přednáška Mgr. Michaly Plassové z Katedry pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 V rámci svého neurovědního výzkumu se přednášející věnuje numerické kognici u dětí a dospělých, zejména pak evolučně vyvinutým kognitivním mechanismům, jež přímo podmiňují rozvoj obecných matematických dovedností. V rámci přednášky budou tyto mechanismy stručně představeny, a to s ohledem na jejich praktické využití ve výuce. Ilustrováno bude na praktických příkladech. Dále se přednáška bude opírat o Kahnemanovu teorii pomalého a rychlého myšlení. Představíme si hlavolamy a hádanky, jež je možné využít ve výuce s cílem zlepšení racionálního myšlení u studentů.

Místo konání:  posluchárna J308 v budově Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, Jeronýmova 10.
Datum konání: 
13. prosince 2017 od 15:00
 
Zdroj: http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/1555