Nabídka portálu pro učitele a další pedagogy

Portál Talentovaní.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o nejnovějším vývoji této oblasti zejména v ČR následující.

Vhodným pozváním do rozpoznávání nadání může být toto video

Aktuální upozornění na akce vážící se k tématu, novinky v oboru apod můžete sledovat v rubrice Aktuality.

Databázi aktivit pro žáky, učitele a další pedagogy najdete v rubrice Aktivity. Lze v ní přehledně vyhledávat podle více kriterií. Další nabídku NIDV vztahující se nejen k nadání naleznete na webu NIDV.

Metodické materiály pro různé stupně vzdělávání, které může učitel při práci s nadanými žáky využít, jsou v sekci Metodické materiály

Příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné články, studentské práce, legislativa, populární články a další texty přímo dostupné v elektronické podobě v rubrice Články převzaté . V těchto kategoriích můžete v rubrice vyhledávat. 

Doporučenou literaturu pro žáky, učitele, rodiče najdete pod stejnou volbou v rubrice Knhy. Ostatní zdroje, které nejsou konkrétními texty pak v rubrice Odkazy.

Odborný časopis Svět nadání se věnuje nadání a nadaným z hlediska pedagogiky a psychologie.

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, můžete najít v Poradně.

Seznamy škol, organizací a projektů, které podporují nadané najdete pod volbou Systém podpory nadání. Není mezi nimi ta vaše?

Napište nám přes rubriku Kontakty!

Leták ke stažení v pdf

NIDV nabízí vzdělávání k problematice nadání

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Výběr obsahu pro učitele na Talentovaní.cz

Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ

Odborní garanti: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D. a Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.

Skupina bude rozdělená dle výběru účastníků na pokročilí (Program B) a velmi pokročilí (Program C)

Program B – pokročilí Účastníci: pokročilí, tj. účastníci mají nějaké zkušenosti s výukou Hejného metodou nebo absolvovali některé vzdělávací aktivity týkající se Hejného metody, takže již hlouběji pronikli do cílů jednotlivých prostředí a jejich propojení.

Obsah: -diferenciace výuky (jak pomáhat slabším žákům a jak rozvíjet ty zdatnější), -porozumění podstatě budování představ o matematických pojmech (budování mentálních schémat matematických pojmů), - hluboký prožitek role žáka i role učitele pro porozumění principům metody tak, aby výuka Hejného metodou byla efektivní. Získané způsobilosti: Po absolvování programu získá účastník hlubší vhled do cílů a širších souvislostí jednotlivých prostředí.

Program C - velmi pokročilí Účastníci: velmi pokročilí, tj. účastníci, kteří již absolvovali semináře na většinu základních prostředí, učí podle metody a chtějí se seznámit s dalšími prostředími a hlouběji proniknout do tvorby gradovaných úloh, seznámit se s analýzou žákovských řešení, apod.

Datum a místo: 1. 7. 2017, 11:00 - 4. 7. 2017, 13:00 FZŠ Barrandov II., V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy

26. 8. 2017, 11:00 - 29. 8. 2017, 13:00 FZŠ Barrandov II., V Remízku 7/919 Praha 5 - Hlubočepy

Obsah: 

- mechanizmus poznávacího procesu v matematice a jeho využití při tvorbě gradovaných úloh v různých prostředích jak pro výuku, tak pro diagnostiku, · význam prostředí pro budování schémat matematických pojmů v hlavě žáka, · limity a úskalí jednotlivých prostředí, · přesahy látky v jednotlivých prostředích na SŠ, případně i směrem dolů na 1. stupeň a na MŠ, · možnosti práce s žákovskými písemnými řešeními úloh, · metody řešení úloh, · účinnost různých postupů v jednotlivých prostředích, · osobnostně sociální rozvoj žáků prostřednictvím analýz videozáznamů vyučovacích hodin. Získané způsobilosti: Po absolvování programu získá účastník hluboký vhled do cílů a širších souvislostí jednotlivých prostředí a širší didaktické dovednosti ve vztahu k osobnostnímu rozvoji žáka i učitele. Účastníci se s obsahem seznámí v rámci základních prostředí, didaktických a průřezových témat. Podle zájmu jim bude nabídnuto několik dalších témat k jejich volbě.

Zdroj:

http://www.h-mat.cz/seminare/shm-2st/praha/2017-08-26-0