Nabídka portálu pro učitele a další pedagogy

Portál Talentovaní.cz přináší všem pedagogům, kteří mají zájem se v problematice nadání a nadaných zorientovat, rozšířit si svůj obzor, informovat se o nejnovějším vývoji této oblasti zejména v ČR následující.

Vhodným pozváním do rozpoznávání nadání může být toto video

Aktuální upozornění na akce vážící se k tématu, novinky v oboru apod můžete sledovat v rubrice Aktuality.

Databázi aktivit pro žáky, učitele a další pedagogy najdete v rubrice Aktivity. Lze v ní přehledně vyhledávat podle více kriterií. Další nabídku NIDV vztahující se nejen k nadání naleznete na webu NIDV.

Metodické materiály pro různé stupně vzdělávání, které může učitel při práci s nadanými žáky využít, jsou v sekci Metodické materiály

Příručky, které učitel může využít pro práci s nadanými žáky, odborné články, studentské práce, legislativa, populární články a další texty přímo dostupné v elektronické podobě v rubrice Články převzaté . V těchto kategoriích můžete v rubrice vyhledávat. 

Doporučenou literaturu pro žáky, učitele, rodiče najdete pod stejnou volbou v rubrice Knhy. Ostatní zdroje, které nejsou konkrétními texty pak v rubrice Odkazy.

Odborný časopis Svět nadání se věnuje nadání a nadaným z hlediska pedagogiky a psychologie.

Odbornou pomoc či radu v oblasti psychologické diagnostiky mimořádného nadání, výchovy a vzdělávání nadaných žáků, s výukou a tvorbou úloh pro nadané či impulsy ke  vzdělávání pedagogů a organizátorů aktivit pro nadané, můžete najít v Poradně.

Seznamy škol, organizací a projektů, které podporují nadané najdete pod volbou Systém podpory nadání. Není mezi nimi ta vaše?

Napište nám přes rubriku Kontakty!

Leták ke stažení v pdf

NIDV nabízí vzdělávání k problematice nadání

NIDV připravil širokou nabídku vzdělávacích programů pro pedagogy všech stupňů škol i pedagogy volného času. V katalogu na rok 2018 najdete anotace všech akreditovaných vzdělávacích programů. Na ty, které nejsou aktuálně vypsány v Programové nabídce NIDV, se můžete zapsat do "čekárny". Vyplněním poptávky můžete ovlivnit vypsání termínu Vámi vybraných vzdělávacích programů, o kterém Vás budeme informovat na Vámi zadaných kontaktech.

Výběr obsahu pro učitele na Talentovaní.cz

Třída vynálezců

Technická univerzita Ostrava nabízí školám týdenním motivační program na podporu technické tvořivosti podle holandské licence Kids and Science.
Program trvá 3 hodiny denně a je vhodný pro žáky 2. stupně ZŠ. Aktivitu vedou zkušení lektoři, kteří podle metodiky „odhal – zkoumej – inovuj" žáky motivují a přivedou k tvorbě, realizaci a prezentaci vlastních technických nápadů. Zároveň metodicky podpoří učitele tak, aby prvky programu mohli následně používat ve výuce.

Program je realizován jen na ostravských školách a v blízkém okolí.

Cílem programu je:

  • rozvoj technické tvořivosti
  • rozvoj prezentačních dovedností
  • rozvoj a zkušenost s týmovou prací
  • rozvoj rétoriky /schopnost formulovat a prezentovat svoje nápady a myšlenky a vysvětlit je ostatním.

Nejlepší nápady budou oceněny a mohou se zúčastnit soutěžní přehlídky dětských vynálezů TRŽIŠTĚ NÁPADŮ.

Pro naplánování konkrétní akce kontaktujte prostřednictvím e-mailu: popularizace@vsb.cz.

Zdroj: http://www.zlepsisitechniku.cz/nabidka-pro-skoly-a-verejnost/trida-vynalezcu/