Nabídka portálu pro rodiče

Ať již máte o nadání svých dětí jasno, anebo si jím nejste jisti, na portálu najdete především informace o nadání a práci s ním, kalendáře aktivit pro děti a mládež, možnost poradit se se zkušenými pedagogy či psychology.

Aktivity pro nadané i zájemce o obor nejrůznějšího druhu - mimoškolní kroužek, prázdninovou letní školu, soutěže apod, najdete v rubrice Aktivity.

Školy, které se speciálně věnují nadaným, můžete vyhledat v rubrice Školy pod volbou PSystém podpory nadání.

Další možnosti podpory naleznete též v Projektech pro nadané nebo v Organizacích, které se nadáním z nějakého hlediska zabývají.

Stipendia a ocenění Vám pomohou najít, kam se obrátit pokud chcete své dítě podporovat při studiu, nebo jej odměnit za výborné výsledky.

Literaturu pro své nadané dítě či pro sebe si můžete nechat doporučit v rubrice Knihy pod volbou Zdroje

Odborné články, studentské práce, legislativu, populární články a další informace k tématu nadání shromažďujeme v rubrice Články převzaté a Odkazy.

Odborný časopis k tématu - Svět nadání, který je prvním u nás vycházejícím periodikem týkajícím se nadání a nadaných.

Konzultace s pedagogy a psychology k diagnostice, rozvoji, podpoře nadání, ale také třeba poradit se, jaké hry jsou pro nadané nejvhodnější můžete v Poradně.

Pokud Vám na stránkách něco chybí, nebo chcete vyjádřit svůj názor, kontaktujte nás přes rubriku Kontakty.

Leták ke stažení v pdf.

Výběr obsahu pro rodiče

Frankofonie

Soutěž Frankofonie 2018 je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut, Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní institut pro další vzdělávání v rámci Dnů Frankofonie.  

 

Frankofonie 2018

 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Frankofonie a předání cen vítězům jednotlivých soutěžních kategorií se konalo dne 20. března 2018 v Černínském paláci, sídle Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Mezi přítomnými byli diplomatičtí zástupci frankofonních misí v ČR, kteří oceněným žákům a studentům věnovali věcné dary. Zastoupeny byly také instituce, které soutěž společnými silami organizují, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a jeho příspěvková organizace Národní institut pro další vzdělávání a Francouzský institut v Praze. Slavnostního aktu se mimo výše uvedených účastnili i příbuzní oceněných studentů a jejich vyučující. V kategorii středních škol bylo oceněno 11 žáků, v kategorii základních škol 15 žáků. Již tradičně se k akci připojilo slavnostní vyhlášení cen pro studenty vysokých škol, kteří byli oceněni cenou Prix Gallica za nejlepší obhájené magisterské práce z oboru romanistiky.

Do výtvarné části soutěže, která je určena žákům základních škol, se letos zapojilo 104 žáků z 26 škol. Do vědomostní části soutěže určené pro žáky středních škol se zaregistrovalo 538 žáků.

Hlavní cenu v kategorii středních škol, pobyt v Lucembursku, věnoval ambasador Lucemburska v Praze pan Gepard Léon Pierre Philipps. Držitelem hlavní ceny se stal student Gymnázia Ostrov Jan Novotný.

První cenu v kategorii žáků základních škol, vstupenky na představení v rámci Mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná, převzala Alica Floreková z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově.

Výsledky soutěže naleznete zde

Společná fotografie účastníků zde

 

Propozice pro školní rok 2017/18

Pozn.: 10 výrazů vyhlášených pro tematické zaměření soutěže v roce 2018 naleznete v propozicích soutěže a na http://www.dismoidixmots.culture.fr/actualites/les-dix-mots-2018-devoiles-0

 

Přihlašování do soutěže je otevřeno od 1. února 2018 na odkazu:

https://public.mzv.cz/Aplikace/extranet/franphon.nsf/Welcome.xsp

Frankofonie 2017

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Frankofonie 2017, kterou Národní institut pro další vzdělávání organizuje ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Francouzským institutem Praha se konalo dne 21. března 2017 v reprezentačních prostorách Černínského paláce. Podrobné informace nalezenete na stránkách MZV zde

Výsledková listina 2017 zde

Kontakt:

Ing. Miroslava Fatková

Národní institut pro další vzdělávání

Talentcentrum, Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1

tel.: 222 122 210, 733 125 984,e-mail: fatkova@nidv.cz,