Webový obsah - zobrazení

Dne 25.4.2018 (10.00 - 12.30) proběhne na NIDV v Českých Budějovicích setkání krajské koordinační skupiny. Během setkání budou představeny činnosti pro nadané za uplynulé pololetí, přehled plánů aktivit na rok 2018, domluvení další spolupráce, nastavení pravidel pro sdílení informací.