Posviť si na budoucnost

04.11.2020

Po celý školní rok 2020/2021 online

Posviť si na budoucnost je unikátní celoroční online festival vzdělávání a práce, který nabízí žákům, studentům i rodičům ucelený přehled o možnostech studia a následného kariérního uplatnění v Plzeňském kraji. Na webu se představí zástupci středních škol Plzeňského kraje, ZČU a také zástupci zaměstnavatelů v regionu. Průvodcem festivalu je festivalová karta pro žáky ZŠ, k dispozici jsou metodiky pro pedagogy, žáky a jejich rodiče.

Pátek 13.11.
8:30 – 14:00  Online rozhovory se SŠ, online kariérové poradenství, moderované diskuze

Program ZDE

Od soboty 14.11.
(záznamy, online poradenství)

Pátek bude věnován tomu, aby se vystavující střední školy živě co nejvíce přiblížily žákům a poskytly informace online formou. Zároveň bude žákům a rodičům k dispozici online kariérové poradenství. Od soboty pak budou všechny záznamy k dispozici pro shlédnutí.