Talent a technika na VŠB-TUO

14.01.2022

V rámci procesu systematické práce s nadanými připravilo v roce 2021 oddělení Popularizace Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava mentorský program pro žáky a studenty se zájmem o technické a přírodní vědy pod vedením akademických pracovníků – mentorů.

Součástí programu byla také identifikace vlastních silných a slabých stránek, tvorba osobního CANVASU a další akcelerace zájmu a nadání účastníků programu.

Aktivit programu se účastní také tým PASPAL, složený ze studentů Střední průmyslově školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková školy ve Frýdku-Místku. Studenti využívají mentorských zkušeností a podpory pracovníků VŠB – TUO mimo jiné při přípravě na soutěž vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury ESERO, v rámci které sestrojují meteorologický satelit o velikosti plechovky.