Nadané dítě ve škole: Náměty do výuky pro celou třídu, Cihelková Jana

Cihelková Jana

V knize najdete návrhy systémových strategií k zajištění adekvátního přístupu k nadaným dětem, které škola může začlenit do svého vzdělávacího programu, a také zásobník v praxi ověřených aktivizujících učebních metod upravených pro potřeby nadaných žáků, který je určený jednotlivým učitelům k využití v přímé výuce.

Autorka se zaměřuje na rozvoj dovedností učitelů individualizovat výuku pomocí aktivizujících učebních metod. Individualizace výuky je přitom jediným způsobem, jak v praxi realizovat inkluzivní vzdělávání. Proto může být – přestože cílí především na nadané děti – využívána k práci s celým třídním kolektivem.

Nakladatelství Portál, s.r.o.
ISBN: 978-80-262-1248-5
Počet stran: 128
Rok vydání: 2017

Zdroj: ttps://neoluxor.cz/odborne-knihy/nadane-dite-ve-skole-namety-do-vyuky-pro-celou-tridu--268044/

Portál, 2017, Cihelková Jana