Motivační program pro nadané uchazeče o studium

  • Vysoká škola

O přijetí do motivačního programu rozhoduje komise jmenovaná rektorem ŠKODA AUTO Vysoké školy. Uchazečům, kteří podají žádost o přijetí do programu, bude výsledek rozhodnutí komise o zařazení do programu zaslán nejpozději k datu zápisu do studia.
 
Podmínky pro přijetí a setrvání v motivačním programu:
 
 
Termíny pro podání žádosti o zařazení do programu:
- do 31. 1. 2019 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navazujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od LS 2018/2019;
do 31. 5. 2019 těmi uchazeči, kteří se hlásí do bakalářského studijního programu se zahájením studia od  ZS 2019/2020;
do 13. 6. 2019 těmi uchazeči, kteří se hlásí do navzaujícího magisterského studijního programu se zahájením studia od ZS 2019/2020.

Kontaktní osoba