The Kellner Family Foundation

  • Gymnázia

Nadace The Kellner Family Foundation směřuje své působení do čtyř největších projektů. První z nich, Projekt Open Gate, umožňuje studium na stejnojmenném osmiletém gymnáziu sociálně slabším studentům. Od otevření v roce 2005 zde získaly plnou nebo částečnou nadační podporu zhruba dvě třetiny studentů. Díky tomu, že nabízí studentům i ubytování, mohou renomované gymnázium, které nabízí výuku zakončenou mezinárodní maturitou IB, absolvovat talentovaní mladí lidé z celé republiky, aniž by je jakkoli omezovaly jejich finanční možnosti.

Další oblast, Projekt Univerzity, na předchozí volně navazuje. Nadace udílí granty absolventům českých středních škol a gymnázií, aby mohli pokračovat ve vzdělávání na zahraničních univerzitách. Nadaným studentům nadace hradí nejen školné, ale například i cestovné nebo životní náklady v cizí zemi. Každoročně díky tomuto stipendiu odjede studovat do zahraničí kolem padesáti mladých lidí. Někteří stipendisté získávají podporu také na studium tuzemských univerzit a vysokých škol.

Aby však české školství poskytovalo všem žákům vynikající vzdělání už od samého začátku, věnuje nadace pozornost i veřejným základním školám, kam dochází většina českých dětí. V roce 2011 proto vznikl Projekt Pomáháme školám k úspěchu. Základním školám poskytuje prostředky na to, aby si mohli jejich učitelé i vedení zlepšovat kvalifikaci, učit se nové metody a měli více času věnovat se naplno svým žákům.

Čtvrtý z nadačních projektů se zaměřil na práci českých vědců. Víceletými granty z projektu Science v celkové výši 38 mil. Kč nadace v letech 2013 - 2016 podpořila výzkum nádorových onemocnění. Příjemci byly výjimečné vědecké osobnosti s mezinárodním úspěchem, ale také začínající talentovaní vědci, nevyjímaje čerstvé absolventy lékařských či přírodovědných fakult, kteří získávali zkušenosti na prestižních pracovištích.

Mimo hlavní projekty pak nadace přispívá dalším jednotlivcům a institucím na projekty z oblasti kultury a podpory zdraví.

Cíl všech projektů je stejný: motivovat k větší snaze ty, kteří mají předpoklady uspět.

Kontaktní osoba