Frankofonie

Soutěž Frankofonie je pořádána pro žáky učící se francouzský jazyk v základních a středních školách v České republice s cílem podpořit jejich znalosti o historii, geografii, kultuře a umění frankofonních zemí a jejich vzájemných vazbách. Soutěž společně pořádají Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Francouzský institut v Praze, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR, velvyslanectví frankofonních zemí v ČR a Národní pedagogický institut České republiky v rámci Dnů Frankofonie.  

Soutěže zajišťované NPI ČR ve školním roce 2020/21

V souvislosti s epidemiologickými preventivními opatřeními ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021. V průběhu září bude MŠMT kontaktovat pořadatele soutěží a zjišťovat možnosti realizovat soutěže za upravených podmínek, např. distanční formou. Na konci září proběhne setkání s pořadateli soutěží a epidemiology a MŠMT rozhodne, jak budou soutěže v roce 2020/2021 probíhat a v návaznosti na to budou následovat další kroky.

NPI ČR, který zajišťuje ústřední kola 12 soutěží MŠMT, je připraven v případě potřeby realizovat většinu soutěží distančně. Průběžně Vás budeme informovat.

Tematické zaměření soutěže:

Mezinárodní organizace Frankofonie (OIF) v Paříži vyhlašuje každoročně deset výrazů používaných v jednotlivých frankofonních zemích, které vytvářejí základ tematického zaměření příslušného ročníku soutěže. Pro rok 2020 byly vyhlášeny výrazy, jež spojuje tematika vody:

aquarelle (nom), à vau-l'eau (adv.), engloutir (v.), fluide (adj.), mangrove (nom), oasis (nom), ondée (nom), plouf (interj.), ruisseler (v.), spitant / spittant (adj.)

Seznam výrazů včetně jejich definic bude zveřejněn na stránkách MZV, MŠMT, IFP a na odkazu níže:

http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources/la-thematique-et-les-dix-mots-au-fil-de-leau

Propozice pro školní rok 2019/2020.

Přihláška do soutěže Frankofonie 2020 je otevřena!

Přihláška pro základní školy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhy9-nrtyfI30trgkkBYRt4-_A8WkdZj5ncBShLSgr0LxFag/viewform

Přihláška pro střední školy

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7k1t6B_6omSQXq7Xr_hzkBbvXPfHizQ9Yln84oLkUJfRVlg/viewform

 Výtvarné práce a videa zaslaná do soutěže Frankofonie 2020 byly posouzeny odbornou hodnotící komisí dne 6. března 2020. Komise navrhla k ocenění 13 výtvarných prací v kategorii ZŠ a 5 videí v kategorii SŠ. Ke slavnostnímu vyhlášení výsledků na Ministerstvu zahraničních věcí z důvodu mimořádných opatření již bohužel nedošlo. Výsledky soutěže včetně zdravice pana ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka zveřejňujeme až nyní.

Záznam zdravice ministra zahraničních věcí je k dispozici na odkazu:

CZ/FR Verze s českými titulky:
https://drive.google.com/file/d/1w4LDexWa8KHawAhn2GTQELTYT3nj5jFk/view?usp=sharing

Verze bez titulků:
https://drive.google.com/file/d/1i7PgpPXmuCNX1OoPXbl3UuAlMp1HhYXZ/view?usp=sharing

Další informace o Mezinárodní organizaci Frankofonii jsou k dispozici na stránkách MZV

Výsledky soutěže Frankofonie 2020 jsou uvedené ve Výsledcích soutěže v Aktuálním ročníku níže. Oceněné obrázky naleznete ve fotodokumentaci tamtéž.

Vítězná videa:

Ivona Zavřelová

Ctibor Prokop

Magdalena Hlízová

Amálie Koléšková

Vojtěch Venzara

Výsledky soutěže Frankofonie 2019 jsou uvedené v ARCHIVU níže.

 
Vítězná videa:
 
 
 
 
 
 
 
 

Propozice

Výsledky