Řešení problémů s kognitivně nadanými žáky

Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají problematiku vyhledávání a identifikace nadání. Na to se v kurzu navazuje obeznámením pedagogů s problematikou řešení problémů kognitivně nadaných, nebo výjimečně kognitivně nadaných žáků. Účastníci se seznámí se specifickými typy kognitivního nadání, které přinášejí specifické nároky na pedagogy. Účastníci budou dále připraveni na konkrétní problematické situace, které můžou při práci s kognitivně nadanými a výjimečně kognitivně nadanými žáky nastat. Účastníci ve finále sami navrhnou, jek řešení problémů kognitivně nadaných žáků zabudovat do tvořeného systému péče o nadání ve vlastní škole.

Použité metody:

Přednáška, diskuse, sdílení dobré praxe, konzultace prezenční.

Obsahově je vzdělávací program zaměřen na následující témata a okruhy s využitím odpovídajících organizačních a výukových forem:

  • Atypické formy nadání v pedagogické praxi.
  • Dvojí výjimečnost, Aspergerův syndrom a autismus.
  • Underachievment nadaných žáků.
  • Sociální problémy kognitivně nadaných žáků.
  • Řešení konfliktů s kognitivně nadaným žákem.
  • Zavilý nadaný introvert a jeho podpora.
  • Spolupráce se školským poradenským zařízením při řešení problémů kognitivně nadaných žáků.
  • Nastavení mechanizmu řešení problémů kognitivně nadaných a výjimečně kognitivně nadaných žáků, jako součást školního systému péče o nadání.
Lektor: Mgr. Dana Havlová
Datum konání
14.05.2020 - 14.05.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI ČR Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
760 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové, Rodiče
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Postgraduální studium, Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Hodnocení