Seminář Formativní hodnocení

Aktivita je zdarma

Tento typ hodnocení je stále častěji doporučován jako podpůrné opatření pro žáky se SVP, především pro žáky se sníženou motivací k učení, případně s obtížemi s dosahováním cílů ve vzdělávání.

První blok semináře je zaměřený především na hodnocení jako takové, v rámci platné legislativy a formy a typy hodnocení. Druhý blok obsahuje témata především ve spojení se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a je zaměřen právě na použití formativního hodnocení jako podpůrného opatření. Třetí blok obsahuje především příklady a praktický nácvik formativního a slovního hodnocení.

Akce se uskuteční v budově Krajského úřadu Libereckého kraje, v sále 326 (3. patro, hlavní budova), a to od 9:00 do 15:00. Pozvánku s podrobnějšími informacemi a programem akce naleznete níže.

V případě zájmu můžete kontaktovat metodičku pro tuto platformu: dagmar.kasalova@kraj-lbc.cz,

a to nejpozději do pondělí 16. 3. 2020. Kapacita je omezena maximálním počtem 35 účastníků.

Datum konání
23.03.2020 - 23.03.2020
Pravidelná
Ano
Den
pondělí
Od - do
-
Organizátor
KÚ LK
Adresa
U Jezu 642
Liberec
460 01
Kraje
Liberecký
Url adresa
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení