Pozvánka na vzdělávací program pro učitele ROZVÍJÍME JAZYKOVÉ NADÁNÍ ŽÁKŮ 1.STUPNĚ ZŠ

Obsah semináře vychází z teoretického podkladu diagnostiky nadaných dětí, jejich učebních stylů, vyučovacích strategií učitele, zahrnuje pestrou škálu výukových aktivit a her, které vedou k rozvoji jazykového nadání, ať už při samostatné práci nadaného žáka, nebo při práci žáků ve skupině. Aktivity budou obsahovat rozmanité metody, strategie a vyučovací techniky, které lze ve výuce ihned použít. Součástí bude i práce s Evropským jazykovým portfoliem jako užitečným nástrojem sebehodnocení, osobního rozvoje a hodnocení. Účastníci budou mít v semináři prostor pro tvořivou práci, která povede ke vzniku pracovních manuálů, jak ve třídě postupovat, a také vlastních aktivit. Výuka účastníků semináře bude probíhat formou výměny, diskuze, skupinové práce, individuální práce a aktivní prezentace zakončené sebereflexí a reflexí ze strany účastníků a lektora. Účastníci se také seznámí s některými vhodnými učebními materiály, webovými portály a on-line materiály.

Dílčí témata:

- diagnostika nadaných žáků a jejich učebních stylů,

- Bloomova taxonomie a její uplatnění při diferencované práci ve třídě / škole s nadanými žáky,

- diferenciace s ohledem na prostředí konkrétní školy,

- aktivity vedoucí při výuce k rozvoji rozmanitých učebních stylů a jazykového nadání,

- role hry, prožitku a experimentu pro rozvoj dlouhodobé paměti

- práce s učebnicí / výukovými materiály 

- zpracování a předvedení vlastní aktivity,

- evaluace, sebereflexe, výměna zkušeností a sdílení nových poznatků.

Jazyk programu: čeština, angličtina, ruština

Datum konání
04.11.2020 - 04.11.2020
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI ČR Zlín
Adresa
Potoky 267
Zlín
760 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Registrace od - do
11.08.2020 - 02.11.2020
Aktivita
Konference
Typ
Pedagogové
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení