Prázdninové kurzy angličtiny pro deváťáky a středoškoláky

Kurz je určen pro žáky a studenty, kteří si chtějí před začátkem nového školního roku zábavnou formou zopakovat a procvičit gramatiku a slovní zásobu. Výuka bude také zaměřena na konverzaci a odbourání obav z mluveného projevu. Účastníci kurzu si oživí a prohloubí své znalosti anglického jazyka z oblasti gramatiky i slovní zásoby. Důraz je kladen na komunikaci účastníků mezi sebou prostřednictvím komunikačních aktivit ve dvojicích i skupinkách.

Termín realizace kurzů: 16. – 20. 8. 2021, denně od 9 do 13 hodin

Deadline pro podání přihlášky u obou kurzů: 10. 7. 2021

Kontaktní osoba pro dotazy a zasílání přihlášek: semotamova@utb.cz

Angličtina pro deváťáky

  • Požadovaná úroveň: A2
  • Místo výuky: Vzdělávací komplex UTB (U18), místnost 305
  • Počet hodin: 4 hodiny dopoledne (celkem 5 dnů)

Angličtina pro středoškoláky

  • Požadovaná úroveň: B1 mírně pokročilí
  • Místo výuky: Vzdělávací komplex UTB (U18), místnost 304
  • Počet hodin: 4 hodiny dopoledne (celkem 5 dnů)
Datum konání
16.08.2021 - 20.08.2021
Pravidelná
Ne
Organizátor
FHS UTB ve Zlíně
Adresa
Štefánikova 5670
Zlín
760 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Registrace od - do
15.06.2021 - 13.08.2021
Aktivita
Konference
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové
Obor
Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ
Hodnocení