Královéhradecká síť podpory nadání

Ing. Kateřina Emer Venclová

koordinátor podpory nadání

tel: 495514803
tel: 778546754
E-mail: marketa.paleckova@npicr.cz

   

Mgr. Bc. Markéta Palečková

koordinátor podpory nadání

tel: 495514803
tel: 778546754
E-mail: marketa.paleckova@npicr.cz

Priority pro tento rok:

Uspořádání Objevitelských sobot v Hradci Králové, ve spolupráci s CTM a Biskupským gymnáziem.

Posílení podpory mateřským školám v péči o nadané, rozšíření sítě o MŠ poskytující poradenství a podporu.

Pilotáž použití seznamu atributů péče o nadané na vybraných školách.

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

*

ČŠI - Královéhradecký inspektorát

Člen krajské sítě
*

PPP Královéhradeckého kraje

Člen krajské sítě
*

PPP Trutnov

Člen krajské sítě
*

Jednota českých matematiků a fyziků

Člen krajské sítě
*

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta, kat. fyziky

*

Dům dětí a mládeže Hradec Králové

Hradec Králové www.barak.cz
Člen krajské sítě
*

Centrum podpory talentů při Déčku Náchod

*

Klub nadaných dětí (Mensa) při Déčku Náchod

*