Královéhradecká síť podpory nadání

Ing. Kateřina Emer

koordinátor podpory nadání

tel: 495514803
tel: 778755267
E-mail: katerina.emer@npi.cz

   

Mgr. Bc. Markéta Palečková

koordinátor podpory nadání

tel: 495514803
tel: 778546754
E-mail: marketa.paleckova@npi.cz

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Základní škola Jičín, Železnická 460

Základní škola Comenius

Hradec Králové https://skolacomenius.cz/

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Mateřská škola Trutnov

Člen krajské sítě

ČŠI - Královéhradecký inspektorát

Člen krajské sítě KKS
*

PPP Královéhradeckého kraje

Člen krajské sítě KKS
*

Jednota českých matematiků a fyziků

Člen krajské sítě KKS
*

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta

Člen krajské sítě KKS
*

Dům dětí a mládeže Hradec Králové

Hradec Králové www.barak.cz
Člen krajské sítě KKS
*

Centrum podpory talentů při Déčku Náchod

*