Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola / Info Kariéra

  • Ostatní

www.kcvjs.cz
Sady 5. května 42 / Tylova 33, 301 00 Pzeň
Mgr. Lukáš Vlček
Tel.: 377350421
Tel.: 606455462
vlcek@kcvjs.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Kromě široké vzdělávací nabídky seminářů pro učitele se vybraní pracovníci KCVJŠ odborně podílejí na realizaci krajských kol olympiád a letních kempů pro talentované (organizovaných Střediskem služeb školám a Odborem školství mládeže a sportu Plzeňského kraje). Pracoviště sídlící v Tylově ulici 33, Info Kariéra, poskytuje podporu k seberozvoji každému zájemci, který si v rozhovoru s nezávislým poradcem chce ujasnit své silné stránky, cíle a priority. Poradenský tým Info Kariéry se snaží podpořit každého jedince v hledání optimální cesty, jak může sám svůj potenciál využít a nadále rozvíjet. Veškeré know-how kariérových poradců Info Kariéry se snažíme dát k dispozici jednak formou kurzů a workshopů pro učitele či rodiče, tak i metodik a pracovních listů pro kohokoliv se zájmem o seberozvoj.