MŠ, Havířov-Město, Radniční 7, p.o.

  • Mateřská škola

http://www.msradnicni.estranky.cz/
Radniční 619/7, 736 01 Havířov-Město
Bc. Šárka Hofrichtrová
Tel.: 596813644
Tel.: 605297724
msradnicni@mujmejl.cz
Člen KSPN

 Vytvořit podmínky a základy pro budoucí další celoživotní vzdělávání, schopnost komunikovat s lidmi a uplatnění v životě.

• Rozvíjet osobnost každého dítěte samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, to vše v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami.

• V souladu s rozvíjením rozumových schopností rozvíjet i jeho citové a sociální vazby.

• Rozvíjet osobnostní a mravní rysy dítěte.

• Připravovat děti na zvládnutí různých životních situací a postupný vstup do života dospělých.

• Začleňovat do života dnešní generace dětí staré tradice a vést je k úctě k nim.