ZŠ a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52, p.o.

  • Mateřská škola

  • Základní škola

https://www.zs-brezinova.cz/
Březinova 1383/52, 700 30 Ostrava-Zábřeh
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D.
Tel.: 596784375
Tel.: 596784375
reditel@zs-brezinova.cz
Člen KSPN
  • výuku angličtiny od 1. ročníku
  • pro žáky 1. ročníku nabízíme klasické metody výuky, tak ji prvky alternativních metod výuky (genetická metoda čtení, matematika profesora Hejného)
  • druhý cizí jazyk od 6. ročníku (NJ)
  • individuální práci s talentovanými žáky (talentmanagement)
  • zájmové kroužky a aktivity uměleckého, přírodovědného i sportovního charakteru ve spolupráci s našimi učiteli a ostravskými sportovními kluby (IT a robotika, výtvarné činnosti, modelářský kroužek, pěvecký kroužek, atletika, judo, házená)
  • zapojení žáků do soutěží na různých úrovních (od školní, přes městskou, okresní, krajskou až po celostátní)
  • spolupráce s organizacemi na výuce i mimoškolních aktivitách: Divadlo loutek Ostrava, knihovny, Policie České republiky, Městské policie Ostrava, Ostravská univerzita, Vysoká škola báňská – Technická univerzita, Svět techniky a Dolní oblast Vítkovic, AHOL, Střední průmyslová škola - Zengrova