Rezortní pracovní skupina

Rezortní pracovní skupina pro podporu nadání je iniciativní, poradní, koordinační a výkonnou skupinou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro otázky využití a rozvoje potenciálu dětí,žáků a studentů a pro oblast podpory nadání – jeho identifikace, rozvoje a uplatnění. Je založena na základě Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020. Členy skupiny jmenuje náměstek ministra pro řízení sekce podpory sportu, tělovýchovy a mládeže.

Skupina připravuje koncepční návrhy, zajišťuje koordinaci a hodnocení naplňování Koncepce podpory rozvoje nadání a zajišťuje reprezentativní zastoupení hlavních subjektů podílejících se na podpoře nadání.

Seznam členů skupiny

Jméno a příjmení Organizace
Mgr. Lucien Rozprým JMK
Mgr. et Mgr. Renata Kábrtová

MŠMT O21 (gymnázia, SOŠ, konzervatoře)

PaeDr. Vladimír Krieg MŠMT O21 (VOŠ)
Mgr. Zuzana Poláková MŠMT - koncepční
Mgr. Alena Kramlová MŠMT O43 - řízení OP
Mgr. Ilona Jedličková MŠMT O23
Mgr. Lucie Priknerová MŠMT - strategie a analýzy
Mgr. Monika Fišnarová

MŠMT - Oddělení předškolního a speciálního vzdělávání – 211

PhDr. Eva Vondráková STaN
PhDr. Tomáš Fliegl MŠMT O3 - VŠ
Mgr. Tomáš Kyselica MŠMT O legislativní
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. MUNI Brno
PaedDr. Karel Tomek NPI
PhDr. Světlana Durmeková, Ph. D. NPI
ing. Miroslava Fatková  
Mgr. Irena Hošková  
Mgr. Barbora Šobáńová MŠMT O22 (ZUŠ)
RNDr. Stanislav Zelenda NPI
Ing. Dana Pražáková, Ph.D. ČŠI
ing. Tomáš Blumenstein Mensa ČR
Mgr. Eva Tučková MŠMT O22 (ZŠ)
Mgr. Marta Stará MŠMT Odd. odborného vzdělávání
Mgr. Štěpánka Thérová MŠMT Odd. všeobecného vzdělávání

PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph. D.

NPI
RNDr. Miroslav Randa, Ph. D. PedF ZČU
Paedr. Blanka Spieglerová DDM hl. m. Prahy
Mgr. Blanka Mašková SVČ ATLAS a BIOS, Přerov
Mgr. Lenka Eckertová Nadace RSJ
Blanka Štefaničová MŠMT
ing. Marek Novák Alumni Scientiae Bohemicae (ASB)
Mgr. Alice Kourkzi

NPI - Garantka vzdělávání dětí a žáků s OMJ

PaedDr. Markéta Pastorová NPI - Vedoucí oddělení