Síť podpory nadání (SIPON)

Cíle

Cílem Sítě podpory nadání je vytvářet prostředí pro systematickou péči o nadané žáky a studenty prostřednictvím sdílení informací a příkladů dobré praxe, vytvářením inovací a systémových návrhů, a dále hájit zájmy zúčastněných aktérů a cílových skupin v oblasti politik a plánovaní alokace zdrojů dotýkajících se identifikace, vzdělání, podpory, péče a uplatnění nadání dětí a mládeže v České republice.

Hlavní činnosti

1.Členové sítě sdílejí modelová řešení jako příklady dobré praxe, poskytují dalším aktérům v oblasti podpory nadání informační a metodickou podporu a spolupracují na řešení aktuálních problémů v oblasti péče o nadané.

2.Členové sítě i síť jako celek vytvářejí inovativní aktivity a projekty zaměřené na pdoporu jednotlivých aktivit i systémových řešení k rozvoji a uplatnění nadaných v souladu s měnícími se podmínkami současné reality, včetně posílení vzájemné spolupráce zapojených subjektů (například ke zlepšení solupráce mezi subjekty z různých stupnů vzdělávání).

3. Síť nabízí svoje expertní kapacity ministerstvu školství, jeho přímo řízeným organizacím, krajům a obcím k partnerství při strategických rozhodnutích, alokacích finančních zdrojů a přijímání systémových opatření v oblasti péče o nadané.

Zlínský kraj, odbor školství, mládeže a sportu

*

Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice

Základní škola, KSPN KKS SIPON
*

Základní škola Vsetín, Sychrov

Základní škola, KSPN KKS SIPON
*

Základní škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí

Základní škola, KSPN KKS SIPON
*

Základní škola Šumice, okres Uherské Hradiště

Základní škola, KSPN KKS SIPON
*

Základní škola, Staré Město

Základní škola, KSPN KKS SIPON
*

Základní škola a Mateřská škola Prakšice

Mateřská škola, Základní škola, KSPN KKS SIPON
*

Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná

Základní škola, KSPN KKS SIPON
*

Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová

Poradny, KSPN KKS SIPON
*

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945

Mateřská škola, KSPN KKS SIPON
*