Portál pro všechny, kteří s nadanými dětmi a mládeží v oborech přírodních věd, matematiky a techniky pracují, nebo se o ně zajímají. V neposlední řadě také pro nadané nebo motivované mladé lidi se zájmem o jmenované obory.

Tento portál vznikl v rámci projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Střediska podpory nadání

Díky projektu vznikly Střediska podpory nadání v pěti oborech excelence jako základ Sítě podpory nadání.

Aktuální příspěvky

Obsah se štítkem aktivity .

Pojeďte na T-expedici

Pro mladé badatele zejména z oborů biologie a astronomie jsou stále ještě volná místa na T-expedici, kterou pořádá Talentcentrum NIDV.

Letní vědecký kemp pro pedagogy

Akademie věd ČR ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK pořádá i letos Letní vědecký kemp tentokrát s podtitulem Věda a Země . Loňský úspěšný Letní vědecký kemp s názvem „Voda a věda...

Letní soustředění pro nadané předškoláky

Letní soustředění Klubu Malý Šikula - p okud patříte mezi rodiče, kteří hledají podnětný prázdninový program pro šikovné a chytré děti od 3 let, podívejte se na nabídku Centra nadání,...