Portál pro všechny, kteří s nadanými dětmi a mládeží v oborech přírodních věd, matematiky a techniky pracují, nebo se o ně zajímají. V neposlední řadě také pro nadané nebo motivované mladé lidi se zájmem o jmenované obory.

Tento portál vznikl v rámci projektu Systém péče o nadané v přírodních vědách PERUN (Péče, rozvoj, uplatnění nadání) realizovaného Národním institutem pro další vzdělávání.

Střediska podpory nadání

Díky projektu vznikly Střediska podpory nadání v pěti oborech excelence jako základ Sítě podpory nadání.

Aktuální příspěvky

Obsah se štítkem aktivity .

Talnet otevírá online kurzy pro školní rok 2014 - 2015

Online kurzy, díky kterým mohou účastníci komunikovat s experty v dané oblasti i s podobně zaměřenými účastníky, pro nadcházející školní rok otevírá projekt Talnet.

Fyzikální přednášky pro středoškoláky

Cyklus přednášek s fyzikální tématikou pro středoškoláky pořádané Fyzikálním korespondenčním seminářem s podporou Talnetu začne v říjnu 2014.

Pojeďte na T-expedici

Pro mladé badatele zejména z oborů biologie a astronomie jsou stále ještě volná místa na T-expedici, kterou pořádá Talentcentrum NIDV.

Obsah se štítkem aktivity .

Využití projektové metody a badatelsky orientovaných aktivit při práci s nadanými dětmi

Talentcentrum NIDV zve na seminář, který bude celodenní, prezenční a proběhne v Praze ve čtvrtek 17. 4. 2014. Dozvíte se na něm, co je projektová metoda a badatelsky orientované...