Organizace

Organizace poskytující aktivity vhodné pro odhalení a rozvoj nadání.

ZŠ Zlín, Kvítková

*

ZŠ Vsetín, Ohrada

Základní škola, KSPN KKS
*

ZŠ Vsetín Rokytnice

Základní škola, KSPN KKS
*

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázia, KSPN KKS
*

Mateřská škola Zlín

Mateřská škola, KSPN KKS
*

ZŠ a MŠ Bohuslavice u Zlína

Mateřská škola, Základní škola, KSPN KKS
*

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín

*

DDM Astra Zlín

Středisko volného času, KSPN KKS
*

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola, KSPN
*

Česká školní inspekce

*