Nalezené aktivity

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie 2019

Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, Kašperské Hory 375 ( Amálino údolí ), Kašperské Hory, 34192
Konference věnovaná astronomickému vzdělávání a popularizaci astronomie s podtitulem „Astronomická gramotnost“.
22.11.2019 - 24.11.2019
Konference

Logická olympiáda – finále

Mensa ČR - Míčovna Pražského hradu, U Prašného mostu 55/3, Praha 1, 11800
V pondělí 25. listopadu 2019 proběhne slavnostní finále Logické olympiády v Míčovně Pražského hradu.
25.11.2019 - 25.11.2019

Teorie her: od salónních her k počítačovým sítím

Přírodovědecká fakulta MU v Brně, Kotlářská 2, Brno, 60200
V přednášce se podíváme na formování základních pojmů a myšlenek teorie her, na důležité milníky v historii této relativně mladé matematické disciplíny i na souvislost původních úvah týkajících se salónních her se současnými problémy spojenými s optimalizací počítačových a dopravních sítí.
25.11.2019 - 25.11.2019

Tvořivost, logika a úlohy pro nadané

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Křížová 22, Brno
Kurz vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání a pro pedagogy, kteří se zabývají podporou tvořivosti nebo logiky. Účastníci budou obeznámeni s tím, jak podporova ...
26.11.2019 - 26.11.2019

Stáže padagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Úvoz
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými dětmi, žáky a studenty v mateřských, základních a středních školách. Účastníci (2 - 15 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci ( ...
27.11.2019 - 27.11.2019

Mensa NTC Learning II – Rozšíření metody (Praha, 27. listopadu 2019)

ČVUT – CIIRC, Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, 16000
Mensa NTC Learning je systémový metodický projekt pro učitele předškolních zařízení. Pracuje se souborem technik a speciálně sestavených cvičení, které vedou ke zvýšení efektivity využívání intelektových schopností u dětí v předškolním věku.
27.11.2019 - 27.11.2019

Stáže padagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D., Vančurova 2
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými žáky v základních školách. Účastníci (2 - 15 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci (3-4 hodiny náslech, 1-2 hodin rozbor s vyu ...
28.11.2019 - 28.11.2019

Řešení problémů s nadanými žáky (pro školní koordinátory péče o nadání)

Mgr. Markéta Palečková, Za Pasáží 657, Pardubice
Vzdělávací program vznikl a je realizován ve spolupráci s Mensou ČR. Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání ve škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají n ...
28.11.2019 - 28.11.2019

Setkání rodičů intelektově nadaných dětí: Co s nadaným dítětem ve škole?

BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc, 77900
Trápí se Vaše dítě ve škole? Nic ho nebaví? Učitelé ani spolužáci mu nerozumí? Rád zkouší a vymýšlí nové věci? Odmítá dělat věci bez smyslu? Řešíte takové a podobné situace se svým dítětem? Příčinou může být jeho intelektové nadání. Přijďte na setkání rodičů intelektově nadaných dětí a získejte odpovědi na své otázky: Je moje dítě nadané? Jak na něj? Jak ho zabavit? Co a jak mám řešit se školou? Jak zvládnout jeho chování? a mnoho dalších.
28.11.2019 - 28.11.2019

Buddha medituje nad Vltavou, aneb podoby českého buddhismu

Talnet - NIDV, Senovážné nám. 25, Praha, 11000
Co víme o buddhismu a jak se projevuje v naší společnosti? Jak se větví a kde jsou rozšířeny jeho školy? Vydáme se společně na návštěvu chrámu mahájánového buddhismu školy Čisté země, který obhospodařují pražští buddhisté vietnamského původu, a poslechněme si základní informace o hlavních větvích buddhismu a jeho různých školách.
28.11.2019 - 11.12.2019

Žádost o zřízení účtu