Nalezené aktivity

Stáže pedagogů JMK

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
Program se zaměřuje na šíření příkladů dobré praxe práce s nadanými  žáky v základních a středních školách. Účastníci (2 - 8 hospitujících pedagogů) absolvují stáže v rozsahu pěti vyučovacích hodin na vybrané instituci (2-3 hodiny náslech, 1-2 hodin ...
06.02.2020 - 06.02.2020

Jsme odlišní, jinak se učíme - výuka žáků s odlišnou úrovní nadání

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Potoky 267, Zlín
Praktický seminář zaměřený na žáky s různým rozumovým nadáním nabídne porozumění procesu diferenciace a individualizace při osvojování znalostí žáky ve výuce. Různě rozumově nadaní žáci vyžadují odlišné přístupy ve výuce. V procesu individualizace vý ...
13.02.2020 - 13.02.2020

Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole (8 vyučovacích hodin)

Mgr. Eva Machů, Ph.D., Potoky 267, Zlín
Program vychází z představení potřeby systematické péče o nadání v mateřské škole a je součástí série kurzů pro školní koordinátory péče o nadání. Předpokládá se, že účastníci už začínají nastavovat ve své škole systém péče o nadání a zvládají proble ...
13.02.2020 - 13.02.2020

Veřejná přednáška a komentovaná prohlídka výstavy "Proměna severozápadních Čech na prahu vrcholného středověku"

Oblastní muzeum v Litoměřicích, Mírové náměstí 1, Litomerice, 41201
Proměna severozápadních Čech na prahu vrcholného středověku 20.2.2020 17:00 - 20.2.2020 18:30 Přednáška Prof. PhDr. Jana Klápštěho, CSc. Typ akce: Komentovaná prohlídka
20.02.2020 - 20.02.2020

Badatelský víkend 2020

Chaloupky Kněžice, Kněžice 109, Kněžice, 675 29
Provedeme vás celým badatelským cyklem, ukážeme vám, jak se s badatelstvím perou školy na Vysočině a jak to děti baví. Projdeme si problematiku terénní výuky, vyrobíme si jednoduché pomůcky a ukážeme si, jak své výzkumy prezentovat.
27.03.2020 - 29.03.2020
Pobytová aktivita

Neurověda ve vzdělávání VII.

Everesta, Mimoňská 3223, Česká Lípa, 47001
Konference o neurovědě a vzdělávání s akreditací MŠMT proběhne dne 2. dubna 2020 v Praze.
02.04.2020 - 02.04.2020
Konference

Talent a jeho základní atributy

Mgr. Kateřina Fousová, Zborovská 3, Jihlava
Seminář má inspirovat ty, kteří s dětmi pracují v tom, jaké atributy talent má, jak je rozvíjet a propojovat. Je o inspiraci formální – školské, ale také neformální – rodičovské. A samozřejmě o školské roli korekční – vlivu profesionálních rad na rod ...
24.04.2020 - 24.04.2020

Souboj škol - soutěž pro studenty 1. - 3. ročníků středních škol

Majáles Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01
V rámci akce Majáles 2020, která se v Liberci uskuteční ve dnech 29. a ž 30. května 2020, je pro studenty středních škol připravená soutěž "Souboj škol".
29.05.2020 - 29.05.2020
Stáž

Týden vědy a techniky s AV

Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, 117 20
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.
11.11.2019 - 17.11.2019

Věda, svoboda, odpovědnost - Týden vědy a techniky Akademie věd ČR 2019

Akademie věd ČR , Národní třída, Praha 1, 11011
Týden vědy a techniky Akademie věd ČR je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům středních škol, pro které připravujeme především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech.
11.11.2019 - 17.11.2019

Žádost o zřízení účtu