42. ročník Středoškolské odborné činnosti

16.06.2020

V sobotu 13. června se uskutečnila celostátní přehlídka SOČ. Prostřednictvím fóra SOČ byly soutěžícím kladeny doplňující otázky poroty. Dotazy i odpovědi jsou k nahlédnutí na odkazu https://www.soc.cz/forums/forum/forum-pro-soutezici-soc/42-celostatni-prehlidka-online/ v členění podle jednotlivých oborů.

Ve finálovém kole představilo své práce téměř 300 autorů 274 soutěžních prací z celé České republiky. Výsledky soutěže byly zveřejněny netradičně formou video prezentace na webu soutěže www.soc.cz v neděli 14. června v 14:00 hodin.

Ve výsledkové listině, kterou připojujeme, naleznete rovněž odkazy na videa s prezentací práce, která byla kromě vlastní písemné soutěžní práce další nezbytnou podmínkou účasti v krajském a celostátním kole. Videa jsou rovněž k dispozici na YouTube: Hashtag #socjededal.