Síť podpory nadání Vysočina

Mgr. Kateřina Fousová

koordinátor podpory nadání

tel: 728277932
tel: 728277932
E-mail: katerina.fousova@npi.cz

Priority pro nejbližší rok:

1. Podpora polytechnického vzdělávání - rozvoj tábora T-Camp

2. Rozvoj a prohloubení síťování

3. Péče o nadání prostřednictvím šablon

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Dům dětí a mládeže Jihlava, příspěvková organizace

Je školské zařízení pro zájmové vzdělávání

Gymnázium Jihlava

Člen krajské sítě KKS SIPON
vzdělávání středoškolských studentů, semináře a organizace krajských kol olympiád, přednášková činnost, práce v přírodovědné laboratoři

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy hodnocení vzdělávací soustavy.

Gymnázium Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod www.ghb.cz
Člen krajské sítě KKS SIPON
Podpora nadaných žáků školy, spolupráce s Mensou, organizace krajského kola logické a biologické olympiády, zájmové kroužky pro žáky i veřejnost, činnost badatelského centra. Pro humanitně orientované žáky je v nabídce dramatický kroužek či umělecký ...

ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem

Bystřice nad Pernštejnem www.zusbnp.cz
Člen krajské sítě KKS
Základní umělecká škola v Bystřici nad Pernštejnem poskytuje základní hudební a výtvarné vzdělání pro budoucí studenty středních i vysokých škol umělecky a pedagogicky zaměřených, pro budoucí studenty konzervatoří, fakult výtvarného umění, architektu...

MŠ Mozaika, příspěvková organizace

Člen krajské sítě KKS
MŠ Mozaika Jihlava je instituce sdružující 17 mateřských škol

Krajský šachový svaz Vysočina

Zřizujeme Šachové centrum talentované mládeže v Kraji Vysočina, které pečuje o šachové talenty v Kraji Vysočina.

Chaloupky o.p.s.

Člen krajské sítě SIPON
- soutěže (ekologická olympiáda, zlatý list) - ekologické výukové programy (denní i pobytové) - ochranářské tábory, řemeslné tábory - DVPP, specializační studium koordinátorů EVVO - Publikační činnost Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemstv...

Alternátor - ekotechnické centrum Třebíč

Člen krajské sítě SIPON
Ekotechnické centrum Alternátor je jediné science centrum na Vysočině. Sídlí v areálu bývalé Baťovy továrny v Třebíči-Borovině a kromě expozic věnovaných zejména energii a jejímu využití jsou jeho prostory věnovány i historii výroby obuvi a ponožek v...

Kindergarten At The Castle – MŠ Na Hradě

Člen krajské sítě
Anglicko-česká mateřská škola v Třebíči