MŠ Mozaika, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

www.msmozaikaji.cz
Březinova 114, 586 01 Jihlava
Mgr. Mončeková Lenka
Tel.: 567211523
Tel.: 0
lenkamoncekova@centrum.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Mateřská škola se snaží vytvářet kvalitní podmínky pro vzdělávání předškolních dětí s přihlédnutím na jejich individuální potřeby, možnosti a schopnosti a maximálně rozvíjet možnosti dětí s jejich aktivní účastí MŠ se snaží rozvíjet potenciál každého jednotlivce a jeho talent a nadání, stejně se snaží rozvíjet enviromentální cítění a chce rozvíjet celkové funkční gramotnosti dětí