Informační text NPI Plzeň_SPN_2023

Informační text NPI Plzeň_SPN 2023 - Aktualizované

Systém podpory nadání a péče o nadané

Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR) jako přímo řízená organizace MŠMT zabezpečuje prostřednictvím krajských koordinátorů podpory nadání cílenou podporu školáma školským zařízením v oblasti podpory nadání a péči o nadané/mimořádně nadané.

Krátká videa ukazují práci Krajského koordinátora podpory nadání:

 1. Směrem do škol, zde
 2. Propojování aktéru v kraji, zde

Priority Krajské sítě podpory nadání Plzeňského kraje na rok 2023: 

 • snažit se o maximální podporu pedagogů, kteří chtějí věnovat své úsilí rozvoji nadání u dětí (počínaje pedagogy mateřských škol) - t.j. umožnit žákům v Plzeňském kraji v co nejširším měřítku rozvíjet svůj potenciál    
 • podpořit další vzdělávání pedagogů, které bude zacíleno nejen na diagnostiku nadání, na to, jak nadání rozpoznat, ale i na konkrétní možnosti, příklady dobré praxe, jak nadaného rozvíjet   
 • zintenzivnit spolupráci v kraji – informovat se vzájemně o aktivitách nabízených nadaným napříč organizacemi 
 • síťování škol a institucí zabývajících se nadáním, aktivní sdílení informací o nadání a nadaných mezi institucemi. 
 • aktualizace a rozšiřování krajské sítě podpory nadání (KSPN) 
 • sdílení aktérů v kraji a předávání příkladů inspirativní praxe – zasedání Krajské koordinační skupiny (KKS) 
 • pomoc školám v nastavení školní koncepce podpory nadání 
 • organice vzdělávacích programů pro pedagogické pracovníky o s tematikou nadání, podpora aktivního sdílení znalostí a dovedností z oblasti péče o nadané 
 • organizace a zajištění stáží mezi školami 
 • V rámci Plzeňského kraje se do systému podpory nadání mimo jiné zapojily např. tyto instituce:
  • Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, zde
  • Gymnázium J. Š. Baara, Domažlice, zde
  • Středisko volného času Radovánek, zde
  • Centrum robotiky, zde
  • Středisko služeb školám, zde
  • Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, zde
  • Krajský úřad Plzeňského kraje, zde
  • Česká školní inspekce, zde
  • Západočeské muzeum v Plzni, p. o., zde
  • Gymnázium Blovice, zde
  • 28. ZŠ Plzeň, Rodinná 39, p. o., zde
  • Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola/Infokariéra, zde
  • ZŠ a MŠ Božkov, zde
  • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s., zde
  • Masarykova základní škola Plzeň, zde
  • ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126, zde
  • ZŠ J. V. Sládka Zbiroh, p. o., zde
  • SIT Port, zde
  • Čím ta Čára, zde
  • Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, zde
  • 23. MŠ Plzeň, zde
  • nvias, z. s., zde
  • 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace, zde
  • Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s., zde
  • Techmania Science centrum, zde
  • Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy, zde
  • Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, zde
  • Gymnázium Stříbro, zde
  • Hvězdárna a planetárium Plzeň, zde
  • Klub nadaných dětí při ZŠ Easy Start, Plzeň, zde
  • Akademie nadání, o.s., zde
  • Gymnázium L. Pika, Plzeň, zde
  • Gymnázium a Střední odborná škola Rokycany, zde
  • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň, zde
  • 14. ZŠ Plzeň, zde
  • MŠ Štěnovice, zde
  • ZŠ a MŠ Holoubkov, okres Rokycany, p. o., zde
  • Mateřská škola POHÁDKA Zbůch, okres Plzeň – sever, p.o., zde
  • ZŠ Holýšov, zde
  • 15. ZŠ Plzeň, zde
  • Střední zdravotnická škola a VOŠZ v Plzni, zde
  • 16. ZŠ a MŠ Plzeň, zde
  • Mgr. Miroslav Pospíšil, psycholog a lektor, zde
  • Masarykova ZŠ Zruč-Senec, zde
  • a další
 • NPI ČR vytvořilo na téma nadání množství webinářů, jejich záznamy jsou pro zájemce k dispozici na:  
   • On-line program Jak systematicky podporovat nadání na škole. Dostupný je na webu v programové nabídce zde  
   • APIV A: Péče o nadání v běžné škole, zde
  • Podpůrná opatření pro nadané a mimořádně nadané žáky, zde
  • Jak pracovat s nadanými žáky (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), zde, k tomu odkaz na prezentaci, zde
  • Výhody a nevýhody online výuky z pohledu nadaných žáků (doc. PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D.), odkaz na prezentaci, zde
  • Dyslexie a rozumové nadání – názorně a prakticky (Ing. Dagmar Rýdlová) odkaz na prezentaci a záznam https://webinare.rvp.cz/webinar/597
  • Dyslexie a rozumové nadání (Ing. Dagmar Rýdlová), odkaz na prezentaci a záznam zde
  • Děti s dyslexií a výuka angličtiny na 1. stupni, na 2. stupni (Ing. Dagmar Rýdlová), odkaz na prezentaci a záznam zde
  • Inspirace v časopisu pro zážitkovou pedagogiku a neformální vzdělávání Gymnasion SOUTĚŽzde, OSOBNOST - zde
 • Virtuální hospitace:
  • Virtuální hospitace 1. st. ZŠ – Mgr. Alena Nováková, ZŠ Křídlovická, Brno, zde
  • Virtuální hospitace 2. st. ZŠ – nastavení systému podpory nadání na ZŠ Čapkova, Klatovy, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ nám. Curieových, Praha – PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků na Základní škole nám. Curieových, Praha 1. Podívejte se, jak se žáci 2. ročníku pod vedením PaedDr. Ivety Stehlíkové Bassyové „poprali“ s projektem na téma Vznik Československa, zde
  • Virtuální hospitace ZŠ Hálkova – Mgr. Lenka Baše. Ukázka skupinové výuky nadaných a mimořádně nadaných žáků a žáků s dvojí výjimečností na Fakultní základní škole Olomouc, Hálkova 4, zde.
  • Virtuální hospitace MŠ Varenská, Ostrava – Mgr. Stanislava Korcová. Cílem videohospitace je ukázat, jakým způsobem lze v mateřské škole pracovat s nadanými a mimořádně nadanými dětmi. Ukázka z Mateřské školy Varenska v Ostravě je zaměřená na podporu rozvoje nadaných dětí. V průběhu dopoledních činností jsou ukázány situace, ve kterých učitelka uplatňuje základní principy práce s nadanými dětmi, zde
  • Video ze třídy paní PhDr. Aleny Novákové – prezentace práce s nadanými žáky v diferencované třídě: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1098260856-kvarteto/422235100111001/
  • Zdeňka Chocholoušková Studio 6:Jak pracovat s nadanými žáky?
 • Podcasty:
 • Články:
  • Práce s nadanými žáky (Z. Chocholoušková), zde
  • Nejen k tématu hodnocení žáků se SVP a žáků nadaných při distanční výuce jsou věnovány informace ZDE
  • NPI ČR vydává recenzovaný odborný časopis Svět nadání
  • Dotazy k tématu nadání směrujte na Konzultační centrum
 • Doporučení, inspirace a náměty pro sestavování IVP a PLPP
 • Na co bychom Vás rádi upozornili:
  • Jak na pedagogickou intervenci po novele Vyhlášky č. 27/2016 Sb., zde
  • Tematická zpráva ČŠI Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách zde
  • Metodika: Jak předcházet nevhodnému nálepkování žáků: Metodické materiály (talentovani.cz)
 • 2. pololetí 2023 – akce v našem kraji 
  • Kulatý stůl – rozvoj podpory nadání na SŠ v Plzeňském kraji (ZDARMA), Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 6. 10. 2023, přihlášení zde 
  • Nadaný žák v 1. třídě ZŠ, Mgr. Bc. Pavla Jedličková, 10. 10. 2023, NPI Plzeň, Čermákova 18, přihlášení zde 
  • Setkání Krajské koordinační skupiny, 12. 10. 2023, NPI Plzeň 
  • Vyhledávání, identifikace a nominace dětí s vysokým potenciálem a nadaných v MŠ, Bc. Marie Čermáková, 27. 10. 2023, NPI Plzeň, Čermákova 18, přihlášení zde 
  • Poznejte potenciál (nejen) nadaných žáků, Ing. Marek Pavlík, Ph.D., 16. 10. 2023, NPI Plzeň, Čermákova 18, přihlášení zde 
  • Akce na zakázku: Formativní hodnocení s ohledem na nadané žáky ZŠ, Mgr. Daniel Janata, 16. 11. 2023, Masarykova ZŠ Zruč-Senec 

Národní pedagogický institut České republiky, krajské pracoviště Plzeň, Čermákova 18, 301 00 Plzeň

Mgr. Helena Marie Adjal, 770 143 702, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vytisknout E-mail